Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Länk till startsida för Nösnäsgymnasiet

Modersmåls­­­under­visning

Modersmål på gymnasiet kan du läsa som individuellt val, utökad studiekurs eller byta ut mot moderna språk.

Individuellt val är ett obligatoriskt val på totalt 200 poäng och som väljs med 100 poäng till år 2 och 100 poäng till år 3. Du kan starta i år 1 med att läsa Modersmål och längre fram i utbildningen välja om du ska tillgodoräkna dig det som Individuellt val, eller välja helt andra kurser som Individuellt val. Det kan innebära att du läser mer poäng än de obligatoriska 2500 poängen som alla program består av och då läser du Utökad studiekurs.

Du kan välja modersmål i stället

Du som väljer ett program där Moderna språk är obligatoriskt (EK, NA och SA) kan, om du känner att det blir tufft, välja att läsa Modersmål i stället. Du byter då ut Moderna språk mot Modersmål.

Prata med din studie- och yrkesvägledare på grundskolan för att få en bra bild av vad de olika alternativen innebär och hur du ska gå till väga.

Du ska prata språket aktivt

För att få läsa Modersmål ska du prata språket aktivt i hemmet och du ska också fylla i en ansökningsblankett. Bedömning görs därefter av modersmålslärare för att se om du är behörig.

Ansök inför varje nytt läsår

Ansök om modersmålsundervisning

Sidan uppdaterad: 2024-04-02