Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Länk till startsida för Nösnäsgymnasiet

Har du rätt till busskort?

Om du har lång väg till skolan kan du få busskort för dina resor. Det är din folkbokföringsadress som används som utgångspunkt vid bedömningen. Det är den kommun där du är folkbokförd du ska vända dig till för att få ditt busskort.

Du har rätt till busskort

  • Om du har rätt till studiestöd enligt studiestödslagen och studerar på heltid.
  • När vägen hemifrån till skolan är minst 6 kilometer.
  • Till och med vårterminen det år du fyller 20.
  • Om du inte har sökt inackorderingstillägg.

Här får du tag på busskortet

Vi beställer busskortet åt dig, om du går på Nösnäsgymnasiet och är folkbokförd i Stenungsunds kommun, du kommer få busskortet första skoldagen.

För dig som studerar på annan ort

Du som är folkbokförd i Stenungsunds kommun och ska gå på gymnasieskola i annan kommun hämtar ditt skolbusskort på Nösnäsgymnasiet i vårt servicecenter. Inför varje nytt läsår publicerar vi här när busskorten är möjliga att hämta ut i Servicenter.

Har du flyttat eller slutat?

Om du ändrar bostadsadress måste du anmäla det till administrationen. Avbryter du dina studier spärras ditt busskort.

Har du tappat bort busskortet?

Om ditt kort försvinner får du betala 200 kronor för ett nytt kort. Var rädd om ditt busskort, det är en värdehandling. Om du är över 20 år gäller inte detta, då får du bekosta ditt busskort själv, då du har ett högre studiestöd.

Här beställer du nytt busskort

Sidan uppdaterad: 2024-06-28