Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Länk till startsida för Nösnäsgymnasiet

Elevengagemang

Nösnäsgymnasiet har många olika forum för elevinflytande där du som elev har möjlighet att påverka och komma med förslag på förändringar.

Klassråd

Vid klassrådet eller mentorsträffen kan du som elev föra fram dina frågor eller synpunkter. Här planeras för kommande händelser som prov, redovisningar, studiebesök och andra aktiviteter på skolan. På din skolenhet finns även elevråd.

Elevkåren

Elevkåren för elevernas talan på många viktiga möten på skolan och här har du som
elev stor möjlighet att påverka. Vi har också elevskyddsombud som driver elevernas
arbetsmiljöfrågor.

Programråd

För att utbildningen ska bli väl anpassad till arbetslivets krav har alla yrkesprogram
ett lokalt programråd där även elever ingår.

Sidan uppdaterad: 2024-06-28