Glödlampa och texten kommunal energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivning

Rådgivningen informerar och vägleder kostnadsfritt företag, hushåll och organisationer i frågor som rör energi och transporter och dess klimatpåverkan. Kommunerna Stenungsund, Tjörn, Orust och Lilla Edet har gemensam kommunal rådgivning med kontor i Stenungsund. 

Energi- och klimatrådgivningen finansieras till 100 % av statligt stöd från Energimyndigheten*.

Kontakta gärna rådgivningen när du: 

  • vill minska din energianvändning
  • har frågor kring olika uppvärmningssystem
  • undrar över egen elproduktion, till exempel solceller
  • har frågor kring transporter och miljö
  • vill låna energimätare eller värmekamera kostnadsfritt
    Finns att låna i kulturhuset Fregattens reception i Stenungsund, på biblioteken i Skärhamn och Henån samt i medborgarservice i Lilla Edet.

Är du företagare?

Företag är ofta de som har störst potential att spara energi och pengar, till låg eller ingen investeringskostnad. Rådgivningen vill därför satsa mer på företag och kommer gärna ut till ert företag och agerar bollplank kring energieffektivisering i företaget.  

*Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem. På Energimyndighetens webbplats finns sidor för både företag och privatpersoner. De testar också via Testlab energiprestanda på olika apparater och uppvärmningssystem.

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare

Petter Bergman
0303-73 27 54
petter.bergman@stenungsund.se

Senast uppdaterad