Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Pågående

Vägarbete Länsmansvägen

Vecka 26 och 27, samt troligen även under v31, kommer vägarbete utföras utmed Länsmansvägen och i korsningen med Kyrkvägen.

Det kommer byggas en ny gångbanan utmed östra sidan om Länsmansvägen och en passage över Kyrkvägen i höjd med Montessoriskolan. Utfarter mot Länsmansvägen kommer att påverkas under kortare perioder. Omledning kommer att ske i olika etapper med hjälp av orange vägvisning. Arbetet är tänkt att vara klart innan skolorna börjar.