Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Vattenskyddsområden

Ett vattenskyddsområde finns för att skydda dricksvattentäkten från föroreningar som kan påverka kvaliteten på dricksvattnet negativt. För vattenskyddsområden gäller därför vissa regler som står i skyddsföreskrifterna för respektive skyddsområde. I Stenungsunds kommun finns vattenskyddsområden vid Stora Hällungen och Grössbyn.

Vattenskyddsföreskrifter

Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser för verksamheter som riskerar att förorena vattnet på både kort och lång sikt, till exempel hur man får hantera kemikalier eller sprida bekämpningsmedel.

Ett vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter fastställs med stöd av Miljöbalken.

Vattenskyddsföreskrifter Stora Hällungen Pdf, 386 kB.

Vattenskyddsföreskrifter Grössbyn Pdf, 460 kB.

Förbud mot motorbåtstrafik

Ibland kan även allmänheten beröras av skyddsföreskrifterna, bland annat genom förbud mot motorbåtstrafik på sjöar. Du får till exempel inte köra motorbåt med mer än sex hästkrafter alternativt 4,4 kilowatt motoreffekt på Stora Hällungen och inte heller vattenskoter.

Inom vattenskyddsområdena får du inte heller tvätta motorfordon.

Ring 112 vid risk för förorening i vattenskyddsområde

Händelser som inträffar som kan medföra risk för förorening av vattnet inom vattenskyddsområdena ska omedelbart anmälas till räddningstjänsten på nödtelefonnummer 112.

Sidan uppdaterad: 2024-03-08