Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Var är ledningar nedgrävda?

Ska du göra ett markarbete och undrar var ledningar går eller var anslutningspunkter för vatten finns? På den här sidan finns mer information om vad du behöver tänka på och hur du ska gå tillväga.

Kommunalt vatten och avlopp

Vi kan hjälpa till med att markera ut anslutningspunkter för kommunalt vatten och avlopp, vid tomtgräns. Inne på tomterna har vi inte uppgifter om var ledningarna finns. De uppgifterna kan istället finnas i de byggritningar som hör till fastigheten.

Kontakta kommunen

Ska du göra markarbeten behöver du veta var våra ledningar går

Ska du göra markarbeten i närheten av en kommunal VA-ledning behöver du beställa en ledningsanvisning av oss innan du börjar markarbetet.

När du beställer en ledningsanvisning får du ett kartunderlag där våra ledningar är utmarkerade. Vi kommer inte ut på plats för att markera ut ledningarna. Ledningsanvisningen gäller en månad och behövs för att du ska kunna säkerställa att våra ledningar inte påverkas av ditt arbete.

Anvisningar för markarbeten i Stenungsunds kommun Pdf, 222 kB.

Kontakta kommunen

Övriga ledningar som tele och el

Kontakta Ledningskollen för att ta reda på var tele- och elledningar finns i marken.

Ledningskollen Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-04-01