Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Hantering av pool

Har du en swimmingpool, badtunna eller ett utomhusspa på din tomt? Då finns det några saker du behöver tänka på när du ska fylla eller tömma den. Planerar du för en pool eller liknande kan du behöva anmäla det till oss.

Tips när du fyller poolen

För att fylla på poolen på bästa sätt, och inte skapa problem varken för dig själv eller för dina grannar, bör du vara försiktig.

Vi har inte möjlighet att fylla din pool med hjälp av tankbil.

Fyll poolen med regnvatten

Många fyller sin pool med dricksvatten men att fylla poolen med regnvatten är en billig lösning som både sparar dricksvatten och tar hand om regnvattnet på ett smart sätt. Med ett extra rör från ditt stuprör tillsammans med en sandfilterpump, klortabletter och lite framförhållning har du möjlighet att fylla åtminstone en mindre pool med regnvatten. Samla regnvatten i tunnor eller damm.

Fylla poolen med vatten från din kran

 • När du fyller en pool från din kran så förbrukar du mycket vatten. Innan du fyller upp din pool behöver du därför kontrollera så att det inte råder restriktioner kring vattenanvändning. Om det råder bevattningsförbud får du inte fylla din pool med kommunalt vatten.
 • Planera din fyllning för den kan ta tid, räkna med cirka 2 kubikmeter/timme.
 • Fyll på med vatten i lugn takt, med en trädgårdsslang eller liknande. Om du har kommunalt dricksvatten och fyller med högt flöde, så kan rost och avlagringar släppa inne i ledningarna och vattnet kan bli grumligt för dig såväl som dina grannar. Även du som har enskilt vatten bör fylla poolen långsamt, eftersom vattenkvaliteten i vattentäkten kan påverkas.
 • Var uppmärksam så att slangen aldrig hamnar under vattenytan när du fyller. Att lägga en slang på botten och fylla på med vatten är inte säkert ur hygiensynpunkt, eftersom de kommunala dricksvattenledningarna är trycksatta. Om trycket i ledningen sjunker eller försvinner tillfälligt eller långvarigt, kommer vattnet från poolen sugas tillbaka och dina egna vattenledningar i din fastighet blir förorenade av poolvattnet. Även närliggande fastigheter riskeras eftersom de är anslutna till samma ledningsnät.
 • Fyll helst poolen nattetid, klockan 21-06, då normalförbrukningen av vatten är som lägst.
 • Dricksvatten är ett livsmedel som vi ska använda på ett sparsamt sätt. Försök se till att poolvattnet räcker länge.

Skötsel av din pool

När du rensar eller spolar dina filter ska du kunna avleda vatten lokalt på din egna fastighet. Låt vattnet infiltrera i marken. Spillvattennätet (ditt avlopp) ska inte belastas av vatten från pooler eller hemma-SPA.

Använd aldrig mer kemikalier än vad som är nödvändigt för klorering och algbekämpning. Detta kommer i så fall påverka marken på din fastighet negativt. Vi rekommenderar att du väljer miljömärkta produkter för skötseln, det är bra för din hälsa, VA-anläggningen och miljön.

Läs igenom produktbeskrivningen för just din pool för att kunna sköta den på rätt sätt. I den ska det stå information om reningsmetod och desinfektionsmedel.

Täck över poolen

Ha en ordentlig täckning av poolen när du inte använder den. Då minskar avdunstningen och du behöver inte fylla på lika ofta.

Att tömma poolen

Många pooler behöver man inte tömma helt utan det räcker att sänka vattennivån något, då kan du återanvända samma vatten nästa säsong.  

När du ska tömma din pool, lite eller helt, är viktigt att tänka på hur du tömmer den för att undvika förorening av naturen, förorening av enskilda vattentäkter och olägenheter för grannar. Spillvattennätet (ditt avlopp) ska inte belastas av vatten från pooler eller hemma-SPA.

När du tömmer inför vintern

 • Börja med att avklorera ditt poolvatten. Det gör du genom att tillsätta avkloreringsmedel (till exempel natriumsulfit eller natriumtiosulfat) som du kan köpa i butiker för pooltillbehör och låt vattnet stå i några timmar. Har du bara använt hypoklorit för desinfektion kan vattnet avkloreras genom att det får stå i solljus några dagar.
 • Om separat tank finns för rengöringsvatten kan tanken användas för avklorering.
 • Eventuellt algbekämpningsmedel ska ha hunnit förbrukas innan tömning.
 • Låt vattnet i första hand rinna ut på en större yta på din fastighet tex gräsmatta. Genom att använda en tunn slang kan tömningen få ta flera dagar, och vattnet hinner infiltrera ner i marken.
 • Var uppmärksam på att vattnet inte rinner in på grannfastigheten och kontrollera att det inte finns enskilda vattentäkter i närheten.
 • Pooler där inga kemikalier har använts tömmer du i trädgården eller till dagvattnet.
 • Släpp inte ut poolvatten i avloppet.

Bygga ny pool

Barnsäkerhet

Om du ska bygga en pool är det viktigt att du bygger den barnsäkert och att du har ett bra skydd runt poolen så att ingen kan trilla ner i den. Det gäller inte bara för familjemedlemmarna utan även för små barn i grannskapet som kan förirra sig in på din tomt i ett obevakat ögonblick. Boverkets byggregler (BBR) innehåller föreskrifter om skydd mot drunkning som du måste följa. Kontakta gärna vår bygglovverksamhet om du har några funderingar.

Pool

När behövs bygglov eller anmälan?

I de flesta fall får du anlägga en pool utan bygglov, men det beror på hur den utformas. Om poolen grävs ner på tomten utan att marken omkring påverkas, krävs normalt varken bygglov, marklov eller anmälan.

Om du vill:

 • Bygga en poolkant ovan mark kan det krävas bygglov beroende på utformningen av poolkanten.
 • Förändra marken runt poolen (schaktar ur eller fyller upp) mer än 0,5 meter krävs marklov.
 • Uppföra en altan i anslutning till poolen så kan altanen vara bygglovspliktig beroende på utformning.
 • Förse poolen med ett pooltak kan taket vara bygglovspliktigt beroende på utformning.
 • Ansluta poolen till det kommunala vatten- och avloppsnätet är det anmälningspliktigt (till vår VA-enhet).

Pool

Ändring av marknivå, sprängning och marklov

Läs på Boverkets webbplats om vad du ska tänka på när du anlägger en pool Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-04-08