Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Kommunalt dricksvatten

Dricksvatten brukar kallas för vårt viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att alla är sparsamma med det. Vi ansvarar för att du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp får rent dricksvatten och det sedan renas när du har använt det. Anslutningar, ledningsnät och utveckling av våra vatten- och avloppsanläggningar är annat vi ansvarar för.

Tre vattenverk

Vatten från sjöar och åar kallas för ytvatten. Grundvatten är det vatten som rinner ner genom jordlagren. Vi använder både ytvatten och grundvatten och renar det till dricksvatten i något av kommunens tre vattenverk.

Stenungsunds tätorts vattenverk

Vattenfall har ett vattenverk i Vetteberget. Runt 15 000 personer i Stenungsund, Ödsmål, Stora Höga, Jörlanda och Timmervik får vatten från verket. Vattnet är ytvatten från sjön Stora Hällungen.

Vi köper vattnet från Vattenfall, som ansvarar för kvaliteten på vattnet. Vi ansvarar för ledningsnätet där vattnet rinner på väg hem till dig.

Vattenfalls webbplats Länk till annan webbplats.

Svenshögens vattenverk

Cirka 270 personer får sitt vatten från Svenshögens vattenverk. Kommunen ansvarar för verket. Vattnet är ytvatten från sjön Stora Hällungen.

Ucklums vattenverk

Runt 200 personer får sitt vatten från Ucklums vattenverk. Kommunen ansvarar för verket. Vattnet är grundvatten som tas upp från en brunn i närheten. 

Dricksvattenkvalitet

Kranvatten som du dricker och lagar mat med klassas som livsmedel, vilket ställer höga krav på kvalitet. Det dricksvatten som vi har i Stenungsunds kommun håller mycket hög och jämn kvalitet. Vattnets hårdhetsgrad i Stenungsund är mjukt. Du kan därför använda lägsta rekommenderade dosen av tvätt- och diskmedel.

  • Stenungsund, Ödsmål, Jörlanda och Stora Höga: 3-4 °dH
  • Svenshögen: 4-5 °dH
  • Ucklum: 3-4 °dH

°dH = tyska grader

Vi tar regelbundna prover

Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel. Det innehåller många viktiga spårämnen, som mineraler och salter men får inte innehålla skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen. Livsmedelsverket bestämmer vilka krav som ställs på dricksvattnet. Vi tar regelbundet prover för att kontrollera att kraven uppfylls.

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Vill du ha en analysrapport?

Vill du få den senaste analysrapporten över dricksvattenkvalitet så kontakta Kontaktcenter. Ange vilken del av kommunen som du vill få analyssvaret för: Ödsmål, Ucklum, Svenshögen, Stora Höga, Jörlanda eller centrala Stenungsund där även Hallerna inkluderas.

Bra att veta vid vattenläckor och ledningsarbeten

Vid ledningsarbeten eller andra störningar på ledningsnätet kan vattnet bli missfärgat. Det beror i regel på att järnavlagringar i rören släpper och följer med vattnet. I de flesta fall försvinner missfärgningen om du spolar en stund i dina kranar. Vattnet är trots missfärgningen inte hälsofarligt.

Ibland kan vattnet vara mjölkaktigt. Det beror på att luft har kommit in i ledningen. Om vattnet får stå ett tag blir det klart igen. Luft i ledningen påverkar inte vattnets kvalitet i övrigt.

Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden i Stenungsund

Hållbar vattenanvändning

Allt liv på jorden är beroende av vatten och nästan all slags produktion behöver vatten. Vi är många som vill ta del av denna viktiga resurs och behöver därför använda vattnet på ett hållbart sätt. Det gör du enkelt genom att till exempel stänga av kranen när du tvålar in dig eller genom att duscha istället för att bada.

Spara vatten

Sidan uppdaterad: 2024-04-03