Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Eget dricksvatten

Eget eller enskilt dricksvatten betyder att du har egen brunn som du får ditt vatten ifrån. Du är inte är ansluten till det kommunala vattenledningsnätet. Har du egen borrad eller grävd brunn är det du som ansvarar för att dricksvattnet håller tillräckligt god kvalitet.

Egen brunn - provtagning

För att ta reda på vattenkvaliteten i din brunn bör du göra ett vattenprov då och då. Du som har egen brunn får själv ta vattenprov och bekosta analysen. Analysen bör göras hos ett ackrediterat laboratorium. Förslag på ackrediterade företag:

Genom att registrera dig på deras webbplatser beställer du ett provtagningskit. Det skickas hem till dig, tillsammans med instruktioner för provtagningen. När du tagit provet skickar du flaskorna till laboratoriet eller lämnar in dem på respektive inlämningsställe.

Vår miljöenhet ger gärna råd om provtagning och provresultat.

Livsmedelsverket kan också hjälpa till med tolkning av resultatet av provtagningen.

Tolka resultatet av din dricksvattenanalys (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Behövs tillstånd eller anmälan för att borra eller gräva en brunn?

I Stenungsunds kommun finns det inga områden som omfattas av anmälningsplikt eller tillståndsplikt för enskilt dricksvatten. Detta innebär att du inte behöver anmäla till oss om du ska borra eller gräva en brunn för enskilt dricksvatten. Du behöver däremot ta hänsyn till avståndet till närliggande vattentäkter och avlopp.

Mer information om enskilt vatten finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Livsmedelsverket - eget dricksvatten Länk till annan webbplats.

Anmäl egen brunn till Brunnsarkivet

På Sveriges Geologiska Undersökning, SGU:s webbplats, kan du registrera din egen vattentäkt. Brunnsborrare har sedan år 1975 haft lagkrav på sig att registrera brunnar hos SGU. I många fall saknas uppgifter i brunnsarkivet, framför allt om äldre brunnar. Gå in på SGU:s webbplats och se om din egna vattentäkt finns registrerad där.

Brunnsarkivet Länk till annan webbplats.

Om den inte är registrerad är det bra att du lägger in den. Du kan också hitta andras egna vattentäkter på SGU:s webbplats. Fördelen med att registrera din dricksvattenbrunn är att vatten kan användas av räddningstjänsten vid brand, eller kan skyddas vid händelser av utsläpp efter till exempel olyckor.

Rapportera in en brunn Länk till annan webbplats.

Större brunnar och livsmedelsverksamheter med egen brunn

Större brunnar och livsmedelsverksamheter som har egen brunn kallas vattenverk.

Vattenverk

Frågor om eget vatten

För mer vägledning gällande dricksvatten, kontakta Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-04-10