Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Ansöka om kommunalt vatten och avlopp

Du behöver göra två ansökningar om du vill ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp (VA). En ansökan till vår VA-verksamhet och en anmälan till vår Bygglovsenhet.

Ligger fastigheten inom ett VA-verksamhetsområde?

I Stenungsund finns VA-verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp. Om din fastighet ligger inom ett sådant område har du rätt att ansluta dig. För fastigheter utanför prövas varje enskilt fall.

Kontrollera om din fastighet ligger inom VA-verksamhetsområdet (Kartportalen)

Ansökan om anslutning

Ansök om kommunalt vatten och avlopp

Du får återkoppling från oss inom cirka 5-8 arbetsdagar. Ligger din fastighet inom verksamhetsområde kan en anslutning till befintlig ledning oftast göras inom ytterligare 4-8 veckor, beroende på säsong. Anslutning till byggvatten har en något kortare handläggningstid.

Regler och bestämmelser

För att ansluta dig till kommunalt dricksvatten, spillvatten och/eller dagvatten måste du följa våra regler och bestämmelser. De finns i kommunens "Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp". Vi tar ut anläggnings- och brukningsavgifter enligt kommunens VA-taxa.

Avgifter och regler för vatten och avlopp

Räkna ut din anläggningsavgift för vatten och spillvatten

Här kan du enkelt räkna ut hur stor din anläggningsavgift är.

Räkna ut din anläggningsavgift för vatten och spillvatten

Anmälningspliktig åtgärd

Att ansluta sig till kommunalt vatten- och avlopp är en anmälningspliktig åtgärd. Du behöver därför, utöver din ansökan om anslutning till kommunal vatten- och avloppsanläggning, anmäla din installation till Bygglovsenheten.

Behöver jag bygglov? - Vatten och avlopp

Ansökan om byggvatten?

Om du bygger hus och behöver vatten under byggtiden kan du ansöka om anslutning till byggvatten. Du ansöker om byggvatten på samma sätt som en permanent anslutning.

För att få information om det finns möjlighet att kunna ansluta till byggvatten kan du kontakta vår abonnentingenjör via kontaktcenter.

Var är ledningar nedgrävda?

Vår mätningsingenjör kan hjälpa till att markera ut anslutningspunkter för vatten och avlopp vid tomtgräns.

Var är ledningar nedgrävda?

Sidan uppdaterad: 2024-04-01

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.