Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Vindbruksplan

Kommunens vindbruksplan fungerar som underlag vid utbyggnad av vindkraft. Den underlättar när vi ska pröva ansökningar om bygglov, prövningar enligt miljöbalken eller prövningar av andra tillstånd som rör vindkraftsutbyggnad.

Områden som är lämpliga eller mindre lämpliga för vindkraft

Planen tar upp vilka områden som är lämpliga för grupper av vindkraftverk, grupper om tre eller fler. För de områdena finns riktlinjer för hur utformning och prövning ska gå till. Det finns också riktlinjer för prövning av enstaka verk i andra områden. Planen klarlägger också inom vilka områden det inte är lämpligt med vindkraftverk.

Vindbruksplanen är ett tematiskt tillägg i översiktsplanen

Vi har en vindbruksplan i form av ett tematiskt tillägg till ÖP06 från 2012. Det tematiska tillägget anses aktuellt och har därför arbetats in i vår gällande översiktsplan, ÖP20.

Vindbruksplanen ska fortsatt vara vägledande vid detaljplanering och prövning av förhandsbesked och bygglov.

Vindbruksplan ORDNA LÄNKAR PDFPdf, 18.9 MB, öppnas i nytt fönster. FINNS EJ I FÖRFATTNINGSSAMLINGEN Länk till annan webbplats.

Utställningsutlåtande Vindbruksplan ORDNA LÄNKAR PDF FINNS VAR???? Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-04-01

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.