Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Klimatanpassningsplan

Hur påverkas Stenungsund av ett förändrat klimat? Kommunfullmäktige har antagit en Klimatanpassningsplan som ska underlätta arbetet med att anpassa kommunens verksamheter till exempelvis stigande havsnivåer, ökad nederbörd och varmare temperaturer.

Stenungsunds kommuns klimatanpassningsplan

Klimatanpassningsplanen identifierar vilka risker och sårbarheter vi har i kommunen kopplat till klimatet och beskriver samtidigt effekterna av dem. Det handlar om till exempel höjd havsnivå, ökad nederbörd och varmare temperaturer. Planen beskriver också vilka åtgärder kommunen ska genomföra för att minska effekten av klimatförändringen. Den skapar också förutsättningar för att samhället och kommunens verksamheter fortsätter att fungera även när klimatet förändras.

Klimatanpassningsplanen är ett kunskapsunderlag och ett vägledande dokument för planeringsfrågor i kommunen. Den innehåller också en handlingsplan med åtgärder, både på kortare och längre sikt.

Klimatanpassningsplan Pdf, 3 MB.

Ett förändrat klimat

Klimatet håller på att förändras. Det är både de historiska, nutida och framtida utsläppen av växthusgaser samt markanvändningen, som påverkar klimatet. Utsläppen förändrar atmosfärens sammansättning och kommer att fortsätta påverka klimatet under lång tid framöver.

Markanvändningen får betydelse genom förekomsten av mer eller mindre skog, jordbruksmark och stadsbebyggelse vilket påverkar flöden av energi, vatten och växthusgaser mellan atmosfär och mark.

Förändringarna vi står inför i Sverige handlar framförallt om höjda temperaturer och mer vatten i form av ökad nederbörd. Den ökade nederbörden innebär kraftigare nederbördsextremer i form av skyfall och, i samband med lågtryck, mycket nederbörd över längre perioder. Den ökade temperaturen innebär längre och mer frekventa värmeböljor och ökad marktorka.

Sidan uppdaterad: 2024-04-25