Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Naturvårdsprogram

I vårt naturvårdsprogram finns all kunskap om naturen i kommunen samlad på ett ställe. Programmet ger information om biologisk mångfald och ekosystem. Naturvårdsprogrammet är framtaget med stöd av Lokala Naturvårdssatsningen (LONA).

Vad är egentligen naturvård?

Naturvård kan vara allt från skydd av värdefulla växter och djur, till bevarande av unika naturmiljöer och kulturlandskap. Det är också viktigt att tillgodose friluftslivets behov av områden för rekreation och avkoppling.

I Stenungsund har vi stora vildmarksområden med gammal höglänt skog som övergår i jordbrukslandskap och västkustområdet. Vi har också gamla kulturlandskap och flera unika arter. Det är till exempel havsöring, pilgrimsfalk och hedjohannesört.

Ansvarsarter

Vi har ett naturvårdsprogram

Programmet finns för att våra handläggare ska få kunskap om skyddsvärda arter och miljöer. Tanken är också att det ska fungera som en uppslagsbok för alla andra som är intresserade av vår naturmiljö.

Programmet är indelat i en textdel och i ett kartskikt.

Naturvårdprogrammet - textdel PDF Länk till annan webbplats.

Naturvårdsprogrammet - kartskikt Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-04-01

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.