Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Ökad biologisk mångfald i tätortsmiljö

Stora Höga norra vägförening har under 2022 sökt och blivit beviljade LONA-bidrag för att återskapa ängsmark på del av de grönytor som ingår och förvaltas av föreningen. På sikt hoppas vi att detta leder till en ökad mängd örter på ytorna, vilket kommer gynna våra vilda pollinatörer.

Gynna våra vilda pollinatörer

Arbetet med att återskapa ängsmark kommer ske genom att föreningen slåttrar strax efter midsommar. Det slagna gräset tas sedan bort för att magra ut marken. Örter trivs i mager jord och kommer därför förhoppningsvis att börja växa på marken. Det kommer gynna vilda pollinatörer i området. Eftersom aktuell yta har skötts med kontinuerlig klippning och gröngödsling behöver slåttern ske tidigt på säsongen några år, för att magra ut marken.

Sidan uppdaterad: 2024-04-01