Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Gårdsjöskrift

I Gårdsjöskriften kan du läsa om 35 års forskning kring luftföroreningars effekter på ekosystemen runt Gårdsjön. Här får du också en kortfattad och lättillgänglig inblick i några av de viktigaste miljöproblemen som rör sjöar och skogsekosystem.

Unikt forskningsområde

I och kring Gårdsjön bedrivs världsunik forskning om luftföroreningar och deras effekter på vatten, växt- och djurliv. Många av resultaten från forskningen är banbrytande och har bidragit till att klarlägga sambanden mellan surt regn och effekter på vatten, mark och ekosystem och hur detta kan motverkas.

Gårdsjöskrift.pdf (gardsjon.org) Länk till annan webbplats.

Ansvariga för forskningsprojektet är Gårdsjöstiftelsen, en ideell stiftelse som grundades 1991 av Hensbackastiftelsen, IVL Svenska Miljöinstitutet AB och Stenungsunds kommun.Stiftelsens syfte är att informera om luftföroreningar och deras skadeverkningar på vatten, skog och mark.

Gårdsjöstiftelsen | Gårdsjön (gardsjon.org) Länk till annan webbplats.

Vinnare av kommunens miljöpris

Gårdsjöstiftelsen blev vinnare av 2023 års Miljöpris med följande motivering:

”Med fokus på luftföroreningar och dess skadepåverkan sprider Gårdsjöstiftelsen kunskap och uppmuntrar till lärande genom att bjuda in till roliga och utvecklande aktiviteter för hela familjen.”

Miljöpriset

Sidan uppdaterad: 2024-04-01