Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Kalkning och övergödning

Trots att vi har gott om vatten med god kvalitet i Stenungsund, finns det mycket som kan störa. Varje sjö och vattendrag är har egna ekosystem och bland annat påverkar övergödning, försurning och miljögifter sjöar och vattendrag negativt.

Övergödning

Övergödning uppstår när alltför mycket näringsämnen, framför allt kväve och fosfor, finns i ett vatten. Då växer fintrådiga alger och växtplankton väldigt bra, vilket ger omfattande och oönskade förändringar i hela ekosystemet. Sjöar växer igen, artsammansättningen förändras, många matfiskar trivs sämre och störande algblomningar uppstår. För att motverka övergödning kan vattnet kalkas.

Årlig kalkning i Svartedalen

Varje år kalkas många av av kommunens sjöar och vattendrag med helikopter och med båt. Kalkningen motverkar försurningens effekter på djur- och växtliv och sker främst i Svartedalen.

Besök gärna Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) webbplats för mer information om kalkningen.

Göteborgsregionens webbplats om kalkning Länk till annan webbplats.

Anråse å

Anråse å avvattnar ett ca 103 km2 stort område öster om Stenungsund, bland annat de västra
delarna av Svartedalen. De tre vattendragen Lerån, Rördalsån och Porsån rinner samman
och bildar Anråse å strax väster om Stora Höga. Syftet med kalkningarna är främst att bevara de naturliga populationerna av havsöring, lax och flodpärlmussla i Rördalsån, Porsån och Lerån inklusive Abborrtjärnsbäcken, Kvarnsjöbäcken och Labolbäcken.

Grössbyån

Grössbyån avvattnar ett cirka 16,5 km2 stort område nordost om Stenungsund och mynnar
i sjön Stora Hällungen inom Bratteforsåns vattensystem. Syftet med kalkningarna är främst att bevara den naturliga populationen av insjööring i ån. Grössbyån utgör reproduktionsområde för Stora Hällungens insjööring.

Härgusserödsån

Härgusserödsån avvattnar ett cirka 5 km2 stort område öster om Stenungsund och mynnar i
Stora Hällungen inom Bratteforsåns vattensystem. Syftet med kalkningarna är främst att bevara den naturliga populationen av insjööring i ån. Härgusserödsån utgör reproduktionsområde för Stora Hällungens insjööring och öringstammen i Kvarnsjön. Den förstnämnda utnyttjar den nedre delen av ån som lek- och uppväxtområde medan den sistnämnda reproducerar sig nedströms Kvarnsjön.

Jörlandaån

Jörlandaån avvattnar ett cirka 39 km2 stort område öster om Jörlanda, bland annat de södra delarna av Svartedalen. Syftet med kalkningarna är främst att bevara de naturliga populationerna av havsöring och strömlevande öring i ån.

Sidan uppdaterad: 2024-03-08