Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Pollinering

Vilda bin, fjärilar och andra insekter fyller en viktig funktion i ekosystemet och bidrar till pollinering av grödor. Ängar tillhör våra mest artrika miljöer medan klippta gräsmattor är väldigt artfattiga.

Vi låter gräsmattor blomma

På blommande ängar hittar våra pollinatörer mat och fjärilslarver hinner utvecklas till nya fjärilar. Vi vill därför försöka hjälpa insekterna genom att omvandla vissa av våra gräsmattor till ängsytor. Det är särskilt viktigt att skapa dessa ytor i den bebyggda miljön. Under några somrar har vi därför provat att låta vissa ytor förbli oklippta för att skapa bra miljöer för våra pollinerare. På några av platserna har vi också ordnat med boplatser, som till exempel sandbäddar, död ved och insektshotell.

Vi har satt upp skyltar med information om vilda bin och pollinering på de här platserna så det går lätt att känna igen.

Vilka områden handlar det om?

Områdena och stråken är utvalda för att de har särskilt goda förutsättningar för blommor och pollinerare. Förhoppningen är att detta ska gynna arter att också sprida sig vidare mellan områden och kunna förflytta sig i landskapet.

Mer om vilda bin och pollinering

Vill du veta mer om vilda bin och pollinering kan du läsa på Länsstyrelsens- eller Naturvårdsverkets webbplatser.

Vilda pollinatörer - lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Pollinering - naturvardsverket.se Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-03-08