Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

  • I vårt naturvårdsprogram finns all kunskap om naturen i kommunen samlad på ett ställe.

  • Hur arbetar vi för att öka möjligheter till pollinering? Och vad är en invasiv växtart?

  • Här kan du läsa om vårt arbete med att vårda hav, sjöar och vattendrag.

  • Stenungsund har ett extra ansvar för att skydda och bevara fyra arter: Hedjohannesört, Pilgrimsfalk, Västkus...

  • Vi driver några lokala naturvårdsprojekt, med stöd av Lokala Naturvårdssatsningen (LONA).

  • Stenungsunds kommun är och vill vara en kommun med naturen i centrum.