Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Miljöpriset

Vi delar varje år ut ett miljöpris till någon som har uträttat en värdefull insats inom miljöområdet. Priset kan gå till en privatperson, ett företag, en skolklass eller en organisation. Pristagaren ska bo eller ha någon annan anknytning till Stenungsunds kommun. Prissumman är 20 000 kronor.

Nominering

Nomineringsmöjligheten till Miljöpriset 2024 är inte öppen ännu.

Tidigare vinnare

 • 2023 - Gårdsjöstiftelsen
 • 2022 - ingen pristagare
 • 2021 - Alla Barn second hand Stenungsund
 • 2020 - Stenungsunds Montessoriskola
 • 2019 - Rekoringen
 • 2018 - Hos Marta och Maria
 • 2017 - Skogsbackens förskola
 • 2016 - Föreningen Strandstädarna
 • 2015 - Kolhättans Ekogård
 • 2014 - ingen pristagare
 • 2013 - Vallens IF
 • 2012 - Kyrkenorumskolans förskoleklasser A och B
 • 2011 - Thomas Liebig

Syftet med miljöpriset är att uppmärksamma person/er, skolklasser, företag, föreningar eller organisationer som på ett dokumenterat sätt uträttat, en för Stenungsund, värdefull insats inom miljöområdet. Priset ska stimulera och utveckla miljöarbetet i kommunen.

Vem kan få priset?

Personer som är bosatta i Stenungsunds kommun eller har annan särskild anknytning till kommunen. Företag, förening eller organisation som är etablerad i kommunen.

Vilka är kraven?

 • För enskilda personer som utvecklat idéer, system eller produkter som bedöms ha stor betydelse för miljön.
 • För företag, föreningar och organisationer som utfört ett bra miljöarbete, och inte enbart de krav som ställs i gällande miljölagstiftning.

Insatsen får inte stå i strid med av kommunfullmäktige beslutade miljömål.

Förslag till pristagare

Upplysning om priset ska ske en månad före förslagstidens utgång genom annonser och/eller
kungörelse.

Förslag till miljöpris kan lämnas av vem som helst.

Bedömning och beslut

 • Allmänna utskottet gör bedömning av de förslag som kommit in och beslutar om vem som får priset.
 • Pristagarens namn kungörs och delas ut vid lämpligt tillfälle.
 • Prissumman är 20 000 kronor.
 • Om lämplig pristagare för visst år saknas har utskottet rätt att avstå från att dela ut något pris.
 • Priset får användas i marknadsföringssyfte som bevis på bra miljöarbete, dock ej på
  produkter/tjänster som företaget producerar eller erbjuder.

Sidan uppdaterad: 2024-05-21