Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Klimatanpassningsplan

Klimatanpassningsplanen ska ge förutsättningar för samhället och vår verksamhet att fortsätta fungera även om klimatet förändras. Den innehåller kunskapsunderlag och en handlingsplan med åtgärder, både på kortare och längre sikt.

Ett förändrat klimat

Klimatet håller på att förändras. Det är både de historiska, nutida och framtida utsläppen av växthusgaser samt markanvändningen, som påverkar klimatet. Utsläppen förändrar atmosfärens sammansättning och kommer att fortsätta påverka klimatet under lång tid framöver. Markanvändningen får betydelse genom förekomsten av mer eller mindre skog, jordbruksmark och stadsbebyggelse vilket påverkar flöden av energi, vatten och växthusgaser mellan atmosfär och mark.

Förändringarna vi står inför i Sverige handlar framförallt om höjda temperaturer och mer vatten i form av ökad nederbörd. Den ökade nederbörden innebär kraftigare nederbördsextremer i form av skyfall och, i samband med lågtryck, mycket nederbörd över längre perioder. Den ökade temperaturen innebär längre och mer frekventa värmeböljor och ökad marktorka.

Klimatanpassningsplanen

Klimatanpassningsplan Pdf, 3 MB.

Hur arbetar vi med klimatanpassning?

Vi har en beslutad klimatanpassningsplan. Planen är ett övergripande dokument vars syfte är att se hur Stenungsunds kommun påverkas av klimatförändringarna. I planen identifierar vi risk- och sårbarheter och belyser olika frågeställningar och effekter, som vad det till exempel innebär med en höjd havsnivå, ökad nederbörd och varmare temperaturer.

Planen är ett kunskapsunderlag och ett vägledande dokument för planeringsfrågor i kommunen.

Sidan uppdaterad: 2024-04-01