Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Kemikalier i hemmet

Kemikalier finns överallt i vår vardag – i möbler, kläder, hygienartiklar, städartiklar, leksaker och mat. Vissa är farliga och direkt skadliga. Du kan tyvärr inte se på en produkt om den innehåller farliga kemikalier. Håll koll på märkningar och använd så lite skadliga ämnen som möjligt. För dig och för miljön.

Skadliga och farliga kemikalier

Vissa kemikalier är skadliga och bör inte användas. I kandidatförteckningen som kemikaliemyndigheten tagit fram, Echa, kan du läsa om särskilt farliga ämnen.

Farliga kemikalier på Echa Länk till annan webbplats.

Välj miljömärkta produkter

Som konsument är det ofta svårt att veta vilka produkter som är bra eller dåliga för hälsa och miljö. För att kunna välja bättre produkter finns miljömärkningarna Svanen, EU Ecolabel eller Svenska Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Väljer du en miljömärkt produkt så vet du att den är mindre farlig. Tänk på att använda så lite kemikalier som möjligt.

Kontrollera vad du köper

Farliga kemikalier ska vara märkta med farosymboler samt informationstext där du kan läsa om innehållet och hur du skyddar dig och hanterar produkten på rätt sätt.

Märkningens innehåll och utformning - Kemikalieinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Kemikalieappen

När du köper en vara har du rätt att få veta om den innehåller särskilt farliga ämnen om du frågar företaget som säljer eller tillverkar varan. Med Kemikalieappen från Sveriges konsumenter kan du skanna streckkoden på en vara och få svar direkt på om varan innehåller några särskilt farliga ämnen, eller ställa en fråga till företaget om kemikalieinnehållet direkt i appen. Appen hittar du där du vanligen hämtar appar.

Om kemikalieappen på Sveriges Konsumenters webbplats Länk till annan webbplats.

Förvara kemikalier rätt

Förvara alltid kemikalier så att barn inte når dem. Och tänk på att barnskyddande förslutningar inte alltid är säkra. Förslutningen innebär oftast bara att det tar längre tid för små barn att öppna den.

Är olyckan ändå framme kan du kontakta Giftinformationscentralen. På deras webbplats kan du också hitta råd om vad du ska göra.

Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats.

Tänk också på att alltid förvara kemikalier så att det inte finns risk för läckage till mark, vatten och avlopp. Du ska inte förvara kemikalier i närheten av dag- eller spillvattenbrunnar, diken, vattendrag eller liknande.

Kemikalieinspektionens information om förpackning och förvaring Länk till annan webbplats.

Rester av kemikalier

Rester av kemikalier ska du alltid samla upp och lämna in på en återvinningscentral. Släng dem aldrig i soporna eller häll ut dem i avloppet.

Återvinningscentraler

Växtskyddsmedel

För att skydda miljön och människors hälsa är det förbjudet att använda växtskyddsmedel på krukväxter inomhus, i trädgårdar och i växthus som inte används yrkesmässigt. Som växtskyddsmedel räknas bekämpningsmedel som används för att motverka ogräs och insektsangrepp. Förbudet gäller även skolgårdar, lekplatser och parker.

Läs om undantag på Kemikalieinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Lagar och regler

En stor del av kemikaliehanteringen regleras inom Europeiska Unionen (EU), bland annat genom klassificering, märkning och förpackning.

Läs mer om lagar och regler på Kemikalieinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Giftfri miljö

Sveriges regering och riksdag har fastställt 16 miljökvalitetsmål där ett av målen är en giftfri miljö. Målet är att det ska finnas förutsättningar för att skydda människors hälsa och vår miljö från farliga kemikalier.

En giftfri miljö på Kemikalieinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-06-17