Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Biltvätt

När du kör din bil utsätts den för flera olika typer av smuts och kemikalier. Det kan exempelvis vara smuts och kemikalier från vägen, däckpartiklar, vägsalt, samt olja och drivmedel. När du tvättar bilen behöver du därför vara noga med att tvättvattnet inte skadar våra djur och natur. Tvätta därför alltid bilen i en tvätthall med reningsanläggning.

Tvätta bilen i en tvätthall - inte hemma

Tvättvatten och kemikalier innehåller ämnen som är skadliga för djur och natur. Om du tvättar bilen hemma rinner det smutsiga vattnet ner i brunnar eller diken och hamnar slutligen i havet eller andra närliggande vattendrag. Föroreningarna kan påverka ekosystemen i vattenmiljöer.

Tvätta därför alltid bilen i en tvätthall där avloppsvatten renas i en reningsanläggning.

Tvätta med miljövänliga rengöringsprodukter

Om du tvättar din bil i en Gör-det-själv-hall, använd så miljövänliga kemikalier som möjligt. Det finns många sorter som till exempel är Svanen-märkta.

Tvätta utan bilvårdsprodukter?

Om du bara vill spola av bilen utan att använda avfettningsmedel eller andra bilvårdsprodukter kan du stå på en grus- eller gräsyta hemma. Där kan tvättvattnet tas upp och delvis renas av marken.

Vi arbetar aktivt med att förhindra föroreningar

Vi arbetar aktivt med att förhindra att föroreningar från biltvätt hamnar orenat i de kommunala reningsverken eller i naturen. Företag i kommunen som regelbundet tvättar bilar ska därför har en reningsanläggning kopplad till sin biltvättsanläggning.

Mer information kring kemikalier och företagens ansvar i kemikaliehantering finns på Kemikalieinspektionens webbsida.

Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Kemikalieinspektionen - Företagens roll i Reach-förordningen Länk till annan webbplats.

Förbud inom våra vattenskyddsområden

Du får inte tvätta motorfordon inom Stora Hällungens eller Grössbyns vattenskyddsområden.

Sidan uppdaterad: 2024-03-26