Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Båt och hamn

Vår långa kust i fjordområdet är en av våra största naturtillgångar. Vi vill ha en levande kust och skärgård och ett hav i balans. Båtliv och båthamnar påverkar vår miljö på många sätt. Vi alla kan medverka genom ett miljömedvetet båtliv.

Båtmotor och bränsle

Använd miljövänliga bränslen och oljor i din båt. Var försiktig när du fyller på bränsle och olja för att undvika spill i vatten och på land.

Genom att använda den renare alkylatbensinen och miljöanpassad tvåtaktsolja, bidrar du till att minska de miljöfarliga utsläppen. Det är också hälsosammare för dig som kör båten.

Här kan du köpa alkylatbensin

I Stenungsunds kommun finns det för närvarande alkylatbensin från pump på:

  • Sjömacken, Norra Hamnplan

Du kan också köpa alkylatbensin i dunk på alla större bensinstationer.

Tvätta din båt vid en spolplatta

Om du har en båt målad med båtbottenfärg som innehåller ämnen giftiga för vattenlevande organismer måste du tvätta den vid en spolplatta. Vid dem samlas tvättvattnet upp och renas innan det släpps ut till havet igen.

Spolplattor finns i följande hamnar:

  • Hamnkontoret, Norra Hamnplan
  • Stenungsunds Båtklubb, vid Tjörnbron
  • Hamntjänst, Norra Hamnplan
  • Stenungsunds Marinservice, Norra Hamnplan
  • Havdens båtklubb, INEOS
  • Marin Park Stenungsund, Ödsmål
  • Grönviks varv, Ödsmål

Töm din båttoa på land

Tömning av obehandlat toalettavfall till sjöss ger upphov till både miljö- och hälsorelaterade problem. I Sverige är det därför förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar förutom de som är k-märkta. När du tömmer din båttoa på land hjälper du till att minska smittspridning som är det viktigaste. Samtidigt bidrar du till minskad övergödning.

Tömningsstationer

I följande hamnar finns sugtömningsstationer och möjlighet att tömma Porta Potti-toaletter:

  • På bryggan nedanför Lilla Strandvägen 5
  • Stenungsunds Båtklubb, vid Tjörnbron

Använd godkända bottenfärger

Det är viktigt att du använder dig av godkända färger när du målar din båt. Vilka dessa är kan du läsa om på Kemikalieinspektionens webbplats.

Godkända båtbottenfärger för fritidsbåtar på västkusten Länk till annan webbplats.

Det är förbjudet att använda "Norge"- eller skeppsfärg på fritidsbåtar, eller att blanda kopparpulver i färgen. Det är både olagligt att sälja dessa produkter och att använda dem.

Kemikalieinspektionens allmänna information om båtbottenfärger Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-03-20

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.