Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Primärkarta, baskarta

Primärkartan, ibland kallad baskarta eller grundkarta, är en storskalig, detaljerad karta som visar anläggningar på marken i kommunens tätorter. Du kan beställa utdrag från primärkartan både som pdf och dwg.

Text

Beställ en primärkarta

Beställ primärkarta

Avgift primärkarta 2024

1891 kronor per hektar (+6% moms). Vi fakturerar för 1 hektar som lägsta avgift

Primärkartans innehåll

  • Byggnader
  • Markdetaljer som till exempel murar, häckar, staket
  • Vägkanter
  • Diken och vattendrag
  • Höjdkurvor
  • Fastighetsgränserna från Lantmäteriet

Primärkartans kvalitet

Primärkartan uppdateras endast i samband med förändringar, till exempel när vi tar fram nybyggnadskartor och vid detaljplanering. En del områden kan därför ha mer aktuell information än andra områden.

Kartportalen

Titta på kommunens kartor i kartportalen.

Kartportalen Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-07-25