Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Lantmäteri och fastigheter

All mark i Sverige är indelad i avgränsade områden som kallas för fastigheter. Varje fastighet har en fastighetsbeteckning i fastighetsregistret, som hanteras av Lantmäteriet.

Lantmäteriet hjälper dig

Det är Lantmäteriet som hjälper dig när du ska bli registrerad som ägare till en fastighet och behöver ansöka om lagfart, när du vill veta vad som gäller din fastighet eller när fastighetsgränserna behöver ändras.

Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats.

Lantmäteriet ansvarar också för fastighetsregistret och kan därför lämna ut registeruppgifter och andra akter som berör din fastighet, en gemensamhetsanläggning eller en samfällighet.

Bygga på din fastighet?

Vill du veta vad du får göra på din fastighet som till exempel bygga nytt, bygga till eller göra en ändring? Då kontaktar du vår verksamhet Bygg Miljö.

Fastighetsgränser

Fastighetsgränser och gränsmärken är skiljelinjen mellan fastigheter och går mellan de gränspunkter som beslutats vid en lantmäteriförrättning. Gränserna bestämmer fastighetens omfattning på marken och vad du äger.

Avstyckning

Avstyckning är när en bit mark skiljs från en fastighet och bildar en ny egen fastighet. Det kan exempelvis ske i samband med att någon köpt mark för att bygga ett bostadshus. Man kan även stycka av en fastighet utan att det finns något köp som grund. För att avstycka din fastighet kontaktar du Lantmäteriet, de hjälper dig med en avstyckning genom en lantmäteriförrättning.

Fastighetsreglering

För att överföra mark eller en byggnad från en fastighet till en annan görs detta genom fastighetsreglering. Samfälligheter och servitut kan också bildas, ändras eller tas bort genom en fastighetsreglering.

Servitut

Behöver du rätten att använda en annans fastighet för väg eller avlopp så kallas den rättigheten för servitut. Servitut är ett exempel på en rättighet att använda en annans fastighet för ett specifikt ändamål. En rättighet skapas genom avtal mellan olika personer, eller genom beslut av myndighet eller domstol.

Ett servitut är knutet till en viss fastighet, inte till en viss person. Servitutet gäller alltså oavsett vem som äger fastigheten. Ett servitut gäller i regel tills vidare och har inget slutdatum.

Sidan uppdaterad: 2024-04-11

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.