Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

  • All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Det är Lantmäteriet som hanterar frågor om dem.

  • Vi gör mätningar i samband med bygglovsärenden. Till exempel utstakning och lägeskontroll av byggnader.

  • När du ska söka bygglov behöver du en karta som beslutsunderlag. Det finns två typer av kartor för detta

  • Primärkartan, ibland kallad baskarta eller grundkarta, är en storskalig, detaljerad karta som visar anläggni...