Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Vilda djur och skyddsjakt

Vilda djur av olika slag letar sig in till bostadsområden där de hittar mat och bygger bon. Ibland skadas de eller orsakar problem för boende.

Vilda djur i din trädgård

På Naturvårdsverkets webbplats får du goda råd om vad du ska göra med till exempel ormar och grävlingar på tomten.

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Måsar

Problem med måsar förebygger du bäst genom att inte mata dem från balkonger eller i närheten av bostäder. Genom att sätta upp nät eller trådar kan du förhindra måsarna att bygga bo eller sitta på taknockar. Behöver du hjälp med detta kan du vända dig till företag som arbetar med skadedjursbekämpning.

Skyddsjakt i särskilda fall

Har du problem med vilt kan vi vid behov förmedla frågan till en skytt. Du och skytten kommer överens om vad som kan göras, samt vilken ersättning du ska betala för uppdraget.

Svenska Jägareförbundet har en lokal jaktvårdskrets i Kungälv och Stenungsund där man kan hitta skyddsjägare verksamma i kommunen.

Skyddsjägare | Jägareförbundet Kungälv-Stenungsund - Svenska Jägareförbundet Länk till annan webbplats.

Om skyddsjakt på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Fågelmatning och fågelsjukdomar

Under vintern matar många småfåglar på sina tomter. Det är ett bra sätt att hjälpa vissa fågelarter som annars kan ha svårt att hitta mat. Tyvärr kan även sjukdomar hos småfåglar spridas vid matningen. Statens veterinärmedicinska anstalt har bra information och tips på sin webbplats på hur du kan göra för att minska risken.

Fågelmatning och fågelsjukdomar hos Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Råttor

Råttor trivs överallt där det finns människor. De rör sig främst i fuktiga miljöer som källare och avlopp men finns också i parker och i fastigheter. Som fastighetsägare har du ansvar för att själv hålla skadedjur borta från ditt hus eller din lokal. Om du har problem med råttor i ditt hus, i eller nära avloppsledningar, eller i din trädgård ska du kontakta företag som har hand om skadedjursbekämpning. De kan även ge råd om hur du kan förebygga problem. Ibland ingår skadedjursbekämpning via din hemförsäkring, kontakta ditt försäkringsbolag och fråga.


På allmän mark som till exempel parker, torg och lekplatser behöver vi hjälpas åt att genom att inte slänga skräp och matrester på marken.

Om du är störd av råttor på allmänna platser, gör i första hand en felanmälan.

Kontakta kommunen

Skadade vilda fåglar och djur

Vi tar inte hand om sjuka eller skadade vilda djur.

Större vilda djur som upptäcks skadade eller är sjuka hanteras av fastighetsägare eller jakträttsinnehavare. Om djuret kan utgöra en fara för trafiken eller om du är osäker på vem som äger marken, kontakta polisen.

Telefon polisen: 114 14

På Naturvårdsverkets webbplats finns information om vad du bör göra vid en trafikolycka med vilda djur, eller när du hittat ett skadat eller sjukt vilt djur.

Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

På Statens veterinärmedicinska anstalts (SVA) webbplats finns information om hur du rapporterar in när du hittat sjuka, skadade eller döda vilda djur. Fågelinfluensa drabbar framför allt sjöfåglar. Om du hittar flera döda sjöfåglar ska det rapporteras till Statens veterinärmedicinska anstalt.

Rapportera vilt till Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Har du hittat ett dött djur?

Avlivade eller döda djur

Lämna djurens ungar i fred

På våren är naturen en enda stor barnkammare. Om du träffar på en djurunge som verkar övergiven är den oftast inte det. Det gäller både fågelungar, rådjurskid, harar och sälkutar. Därför är det nästan alltid bäst att lämna de vilda ungarna i fred och gå därifrån, så vågar sig mamman snart tillbaka. Endast om ungen är på en plats där den riskerar att bli skadad eller påkörd kan den behöva flyttas.

Det finns ingen risk att människolukt ska skrämma iväg ungens föräldrar, det är en gammal myt som inte stämmer.

Sidan uppdaterad: 2024-04-23

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.