Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Lantbruk

Lantbruk ger oss mat på bordet och bidrar till öppna landskap. Samtidigt behöver du som bedriver lantbruk känna till och följa de lagar och regler som finns om till exempel gödsel, bekämpningsmedel och avfall. Här hittar du information som är bra att känna till.

Tillstånd för att driva lantbruk?

Antal djurenheter i ditt lantbruk avgör om du behöver anmäla din verksamhet till oss eller ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen. En djurenhet är ett räknemått och beräknas efter hur många och vilken typ av djur du har. På Jordbruksverkets hemsida kan du hitta mer information.

Lantbruksdjur och hästar - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Djur som inte är husdjur

Avfall inom lantbruket

Huvudregeln är att allt avfall ska omhändertas och att inget ska deponeras eller brännas på gården. Hushållsavfall samlas in av oss och övrigt avfall ska lämnas till återvinningscentralen.

Återvinningscentraler

Farligt avfall behandlas enligt speciella regler.

Läs mer om avfall från lantbruket på sidan om verksamhetsavfall

Kostnadsfri rådgivning om växtnäring

Du som är lantbrukare kan bli medlem i Greppa Näringen. Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverket, Lantmännens riksförbund (LRF), länsstyrelserna och flera olika rådgivningsorganisationer i Sverige. Som medlem får du bland annat gratis rådgivning om hur du använder växtnäring på ett effektivt och miljöriktigt sätt, skräddarsytt för just din produktion. På Greppa Näringens webbplats finns också mycket information utan att du behöver vara medlem.

Greppa Näringen Länk till annan webbplats.

Särskilda bestämmelser för gödselspridning

Stenungsunds kommun hör till ett av de kustområden som pekats ut som särskilt känsligt för övergödning, enligt EU:s nitratdirektiv. Det innebär att det finns särskilda bestämmelser när det gäller lagring och spridning av gödsel. Kontakta verksamheten Bygg Miljö om du har några frågor.

Bekämpningsmedel och växtskydd

Bekämpningsmedel är en kemisk eller biologisk produkt som ska förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada eller hälsoproblem. Det kan till exempel vara medel mot skadeinsekter i hus eller växtskyddsmedel för grödor.

Du behöver utbildning och särskilda tillstånd för att få använda vissa klasser av dessa produkter. I en del fall behöver du anmäla eller ansöka om tillstånd för spridning.

Bekämpningsmedel klass 1L och 2L

För att sprida bekämpningsmedel klass 1L, klass 2 L samt för betning av utsäde krävs ett giltigt tillstånds- och kunskapsbevis.

Du anmäler dig till kursen på Jordbruksverkets webbplats och får vid godkänt resultat ett behörighetsbevis som gäller i fem år. Läs mer på Jordbruksverkets webbplats.

Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Bekämpningsmedel klass 3

Det krävs ingen utbildning för spridning av bekämpningsmedel i klass 3, men för alla som använder sig av dem gäller miljöbalkens grundläggande hänsynsregler. Dessa regler säger i korthet att du ska vidta tillräckliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått för att skydda miljön och människors hälsa.

Informationsplikt

Du som ska sprida bekämpningsmedel på områden där allmänheten kan röra sig fritt, måste informera om spridningen med synliga anslag en vecka före spridningen.

Ibland behöver du skicka in en anmälan till oss innan spridning

Om du ska använda bekämpningsmedel vid

  • banvall,
  • idrottsanläggning,
  • områden större än 1 000 m² där allmänheten får färdas fritt med undantag för åkermark,
  • inom skyddsområde för vattentäkt,
  • på tomtmark för flerfamiljshus,
  • på gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser,
  • vid planerings- och anläggningsarbeten (förebyggande bekämpning i samband med anläggning av vägar och gator),

måste du skicka in en skriftlig anmälan till oss senast sex veckor före den dag då du planerar sprida bekämpningemedlet.

Spridning av bekämpningsmedel - ansökan Pdf, 88 kB.

Hantering av döda djur

På grund av risk för smitta och förorening ska lantbruksdjur som får, gris och ko skickas till en godkänd anläggning för hantering.

Avlivade eller döda djur

Sidan uppdaterad: 2024-04-05

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.