Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Hundar, katter och andra husdjur

Att äga ett sällskapsdjur ger stora möjligheter till rekreation, sällskap och motion. Här hittar du tips och råd om vad du behöver tänka på som ägare av en hund, katt eller annat husdjur och vilket ansvar du har som ägare.

Koppel - när, var och hur?

Om koppel i vår lokala ordningsstadga

Enligt den lokala ordningsstadgan ska hundar hållas kopplade:

  • i parkområden under tiden 1 april - 30 september,
  • om de vistas på försäljningsplats eller där torghandel pågår.
  • Löptikar ska hållas kopplade eller inom inhägnat område.

Hundar ska hållas kopplade 1 mars - 20 augusti

Enligt Jaktlagstiftningen ska hundar hållas kopplade 1 mars - 20 augusti. Det är för att skydda vilt under känsliga perioder. Resten av året ska hundar hållas under sådan uppsikt att de inte kan riva djur.

Okopplade hundar ska ha halsband

När en hund inte är kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Hundar får inte vistas på till exempel bad- och lekplatser

Hundar får inte vistas på allmän begravningsplats, badplats, lekplats eller gräsmatta som är upplåten för lek.

Andra regler för hundar i tjänst

Regler om koppeltvång eller var hundar får vistas gäller inte för ledar-, service- eller signalhundar, eller polishund i tjänst.

Kom ihåg att plocka upp hundbajset

Hundbajs ska plockas upp om det hamnar på offentliga platser.

Aggressiv hund eller misstanke om misskötsel

Om du upplever att en hund är aggressiv, eller missköts och ägaren inte kontrollerar den kan du kontakta Länsstyrelsens Djurskyddsenhet.

Länsstyrelsen har mer information samt kontaktuppgifter på sin webbplats Länk till annan webbplats.

Om du blivit skadad av ett djur, eller någon använt ett djur som ett vapen kan du kontakta polisen på telefonnummer 114 14.

Är det akut, om det exempelvis handlar om en pågående attack ringer du 112.

Störs du av skällande hundar?

Om du blir störd av hundar är första steget att kontakta djurägaren eller hyresvärden där du bor. Om den upplevda olägenheten inte rättas till kan du höra av dig till verksamhet Bygg Miljö hos oss på kommunen. Då kan ett tillsynsärende öppnas.

Om du vill vara anonym är det viktigt att du inte uppger namn och att du kontaktar oss på ett hemligt telefonnummer. Väljer du att vara anonym kan det göra att ärendet blir svårare för oss att utreda och du kan inte få någon återkoppling.

Du som hundägare ansvarar

Som hundägare ansvarar du för att förebygga att ditt djur inte orsakar skador och olägenhet som till exempel mycket skällande. Det kan till exempel handla om att hålla ditt husdjur inomhus nattetid, eller se till att hundens skällande inte stör omgivningen.

Som kattägare har du skyldighet att känna till de förhållningsregler som gäller och ta ansvar för din katt. Inom Stenungsunds kommun finns inga generella regler för katter som husdjur.

Enligt rättspraxis ses det som acceptabelt att en katt får röra sig fritt utomhus såväl på ägarens som på andras fastigheter. Kattägaren är dock skyldig att bevaka olägenheter som kan uppkomma och vidta åtgärder vid behov. Du har rätt att freda din uteplats men inte genom att skada katten.

Bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och samfällighetsföreningar kan ha sina egna regler för katt som husdjur. Hör med dina grannar.

Störningar från katter

Vi får ibland in klagomål rörande katter. De skador eller olägenheter som katter kan orsaka är till exempel:

  • Skador på planteringar och föroreningar i rabatter
  • Sönderklösta dynor och katthår på uteplatser
  • Intrång i hus och lägenheter genom öppna fönster eller dörrar
  • Förorening av sandlådor och lekplatser
  • Repor på parkerade bilar

Du som är kattägare är skyldig till de skador som katterna gör.

Blir du störd av andras katter?

  • Börja med att prata med kattägaren. Ofta tror ägarna att just deras katt håller sig på tomten eller alldeles i närheten och vet inte om att den besvärar någon.
  • Det är inte du som är störd som har skyldighet att vidta åtgärder, utan kattägaren. Om du ändå vill försöka att bidra till att minska problemen så kan du täcka över sandlådor när de inte används, schasa bort och spruta vatten på katten och kanske testa något avvisandemedel som finns att köpa i zoo- butiker.​

Du måste ha tillstånd för att ha ormar i din bostad. Tillståndet är till för att förhindra olycksfall och för att motverka den oro som många människor känner för ormar. Därför ställer vi säkerhetskrav även för icke giftiga ormar.

Giftormar får bara vistas i särskilda låsta utrymmen i din bostad.

Vänd dig till verksamheten Bygg, Miljö om du tänker skaffa orm och bor inom planlagt område, eller bara vill ha råd och tips.

Regler för dig som har orm - Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Reptiler och groddjur - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Misstänker du att ett djur far illa?

Om du misstänker att djur far illa kan du göra en djurskyddsanmälan till Länsstyrelsen.

Anmäl bristande djurhållning Länk till annan webbplats.

Om du vill anmäla bristande tillsyn av hundar och katter som är lösspringande, orsakar skador eller avsevärda olägenheter vänder du dig till länsstyrelsen. Du kan inte vara anonym när du anmäler bristande tillsyn av hundar och katter.

Länsstyrelsen har mer information samt kontaktuppgifter på sin webbplats Länk till annan webbplats.

Ta hand om ett dött husdjur

Avlivade eller döda djur

Sidan uppdaterad: 2024-03-02