Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Djur som inte är husdjur

Vill du skaffa djur som till exempel hästar eller höns finns det särskilda regler som du behöver följa och ibland behöver du söka tillstånd.

Häst

Om du vill ha häst på din fastighet inom detaljplanelagt område ska du söka tillstånd. För att du ska få tillstånd ska fastigheten vara tillräckligt stor och ligga lämpligt till. Berörda grannar ska också ge sitt medgivande. Du behöver kunna hantera foder och gödsel på ett sådant sätt att det inte blir problem med näringsläckage, lukt, skadedjur mm. Avståndet till grannar från där hästen vistas bör vara minst 50-200 meter beroende på terrängen på grund av allergener.

Bygglov kan krävas för bland annat byggnader. Större stall ska också förprövas av länsstyrelsen

Du får rida i naturen enligt allemansrätten men det finns regler att förhålla sig till. På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om reglerna.

Ridning (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Höns, tuppar och andra fjäderfän

Om du bor inom planelagt område och vill ha höns eller andra fjäderfän måste du ha tillstånd från oss.

För att vi ska bevilja ett tillstånd får dina djur inte skapa olägenhet för dina grannar, till exempel genom störande lukt eller ljud. Djurhållningen behöver vara lämplig utifrån djurskyddssynpunkt.

Tupp är olämpligt att ha inom tätbebyggt område eftersom galande tuppar ofta stör närboende. Berörda grannar ska ge sitt medgivande.

Tillstånd för djurhållning

För att hålla vissa djurslag inom tätbebyggt område kan du behöva särskilt tillstånd från oss.

Dessa djur kräver tillstånd:

  • nötkreatur
  • häst
  • get
  • får
  • svin
  • pälsdjur som inte är sällskapsdjur

När vi gör tillsyn enligt miljöbalken kan tekniska myndighetsnämnden ställa krav på din djurhållning om den orsakar olägenheter. Tänk på att din djurhållning inte får orsaka olägenheter för omgivningen och miljön.

Ansökan om hållande av djur inom planlagt område Pdf, 427 kB.

Kontakta oss på Miljöenheten så hjälper vi dig att ta reda på vad som gäller för just dig.

Avgifter

Taxa enligt miljöbalken Pdf, 1 MB.

Vill du öppna en verksamhet med djur?

Vill du starta och bedriva verksamhet med djur, till exempel kennel, djurpensionat eller turridning? Det behöver då prövas ur djurskyddssynpunkt av länsstyrelsen. Aktuell information om vilka tillstånd och handlingar som krävs hittar du på Jordbruksverkets hemsida.

Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Djurskydd

Länsstyrelsen har hand om ärenden som rör vad som gäller för hur djur ska skötas och hållas. Där anmäler du även misskötsel av djur.

Om djurskydd hos länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-04-04