Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Avlivade eller döda djur

Mindre sällskapsdjur som dött kan du gräva ner på lämpligt ställe, på din egen mark. Döda hästar och djur från lantbruk ska hanteras på andra sätt. Vilda djur behöver du ibland kontakta polisen om och handlar det om en död säl vänder du dig till oss om den ligger olämpligt till.

Ta hand om ett dött husdjur

Du får gräva ner döda sällskapsdjur som marsvin, kaniner, katter och hundar om du har egen mark. Du behöver gräva graven så pass djup att vilda djur inte kan gräva upp kroppen. Det måste också vara ett tillräckligt avstånd till vattentäkter, granntomter, vattendrag och andra känsliga objekt.

Större djur bör lämnas till kremering eller begravas på en begravningsplats för djur.

Om ditt djur dog av sjukdom eller avlivats till följd av smittsam sjukdom får det inte grävas ner. För att förhindra smittspridning ska sådana kroppar tas om hand på en särskild anläggning.

Hästar

För att få begrava en häst ska du kontakta verksamhet Bygg Miljö. Nedgrävningsplatsen måste godkännas. En miljö- och hälsoskyddsinspektör från kommunen hjälper dig att bedöma om begravningsplatsen som du har valt är lämplig. Det är till exempel viktigt att hålla avstånd till vattentäkter. Du ska också intyga att hästen inte har dött av någon smittsam sjukdom.

Ansökan om plats för nedgrävning av häst Pdf, 427 kB.

Djur från lantbruk

Djur inom lantbruket som kor, grisar, får och getter och så vidare räknas till produktionsdjur och får inte grävas ner. Det är olagligt att gräva ner sådana kadaver i mark eller gödselstäder, liksom att slänga ut kadaver eller kadaverrester i skogen till vilda djur eller elda upp dem. Döda djur ska lämnas till godkända anläggningar för att slutligen gå till förbränning.

I väntan på att kadavren ska transporteras bort behöver du förvara dem på ett smittsäkert sätt. Du ska bland annat se till att rovdjur och fåglar inte kan komma åt dem.

Mer information om hantering och hämtning av döda djur finns hos Jordbruksverket och Svensk Lantbrukstjänst.

Om djur hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Svensk Lantbrukstjänst Länk till annan webbplats.

Djur i skog och mark

Vilda djur kan lämnas i skogen utan att begravas eller grävas ner utan att det behövs tillstånd. Det är alltid markägaren i första hand som är ansvarig för döda djur i skog och mark.

  • Om du hittar dött vilt som räknas som "statens vilt" ska det anmälas till polisen. Sådana djur kan vara lodjur, örnar, ugglor, storkar, hackspettar eller hjortdjur.
  • Misstänker du att djuret bär på en smittsam sjukdom ska du kontakta Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Viltolycka

Om du råkat ut för en viltolycka med älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn eller mufflonfår ska du kontakta polisen. Du behöver inte rapportera om det handlar om ett mindre djur som till exempel räv eller hare.

Om du kolliderar med ett större djur i trafiken ska du:

  • Placera ut varningstriangel så att inte fler olyckor händer.
  • Markera alltid olycksplatsen så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen.
  • Ring 112 och anmäl olyckan.

Viltolyckor (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Mer information om vad du ska göra finns på Viltvårdsrådets webbplats Länk till annan webbplats.

Sälar

Ibland flyter döda sälar iland på västkusten. I de flesta fall kan naturen ha sin gång. Sälen får då ligga kvar för att bli mat åt sjöfåglar och andra. Om du hittar en död säl, död tumlare eller annat dött större djur som ligger olämpligt kan du lämna en felanmälan om detta till oss via vår e-tjänst:

Kontakta kommunen

Vi vill ha information om:

  • Plats och tidpunkt för fyndet.
  • Sälens skick.
  • En bedömning av sälens storlek.
  • Information om det är möjligt att komma fram med bil eller båt.
  • Om du meddelar oss digitalt, lämna gärna ditt telefonnummer för uppföljning.

Rapportera gärna till Naturhistoriska riksmuséet

Naturhistoriska riksmuseet har en rapporteringssida för sälar och tumlare. Om du hittar en död säl eller tumlare så kan du rapportera in detta på deras webbplats. Rapporterna de får in används för att få information om djurens förekomst i våra vatten och upptäcka om det är något sjukdomsutbrott på gång.

Rapportera död säl eller tumlare till Naturhistoriska riksmuseet Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-05-28