Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Utstakning och lägeskontroll

I mitt bygglovsbeslut står det att jag ska göra utstakning och lägeskontroll, vad menas med det?

Utstakning

Utstakning innebär att kommunens mätningsingenjör visar var byggnaden får placeras på marken. Utstakningen görs innan byggnadsarbetena påbörjas och det är det beviljade bygglovets nybyggnadskarta som bestämmer var det är.

Normalt ska utstakning göras både inom och utom detaljplanelagt område.

Vid utstakningen markeras byggnadens hörn ut med två fasadlinjer och en fixhöjd sätts.

Lägeskontroll

Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt ställe. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med bygglovet du har fått. Lägeskontroll beställs då formen för plattan är klar.

Beställ mätningstjänster

Sidan uppdaterad: 2024-03-31