Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Slutsamråd och slutbesked

När du byggt klart har vi ett slutsamråd på byggplatsen. Efter slutsamrådet ansöker du om slutbesked. Först när du har fått ett skriftligt slutbesked får du börja använda byggnaden.

Slutsamråd

När ditt bygge är färdigt har vi ett slutsamråd på byggplatsen. Det är byggherrens ansvar att kalla byggnadsinspektör och kontrollansvarig till slutsamrådet. Var ute i god tid, minst 2-3 veckor innan önskad tid. Vi rekommenderar att ha slutsamrådet minst en vecka innan beräknat inflyttningsdatum, för att ha tid att åtgärda eventuella brister.

Under slutsamrådet kontrolleras:

  • hur kontrollplanen, andra villkor i startbeskedet och kompletterande villkor har följts
  • avvikelser från de krav som gäller för åtgärderna
  • den kontrollansvariges utlåtande
  • den kontrollansvariges och kommunens dokumentation om besöken på byggarbetsplatsen
  • dokumentation över arbetets utförande
  • behov av andra åtgärder
  • förutsättningarna för ett slutbesked

Slutbesked

När byggnationen är färdigställd är det dags att ansöka om slutbesked. Du måste visa att alla krav för åtgärden är uppfyllda: enligt bygglovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella andra villkor. Det kan ske i samband med slutsamrådet.

Ansökan om slutbesked

Först när du har fått ett skriftligt slutbesked får du börja använda byggnaden. Om du börjar använda byggnaden innan du har fått ett slutbesked, till exempel börjar flytta in möbler, måste vi enligt lag ta ut en sanktionsavgift för detta.

Svartbygge, olovligt byggande

Sidan uppdaterad: 2024-03-31