Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som du som byggherre behöver göra för att vara säker på att alla krav och regler är uppfyllda. Kontrollplanen är oftast utformad som en checklista.

Kontrollplanens innehåll

En kontrollplan ska innehålla följande uppgifter:

  • vad som ska kontrolleras
  • vem som ska kontrollera
  • hur och när kontrollen ska göras
  • mot vad kontrollens resultat ska jämföras
  • på vilket sätt resultatet ska redovisas.

För enklare byggnationer lämnar du ett förslag till kontrollplan när du ansöker om bygglov.

Om du är osäker på hur du ska utforma din kontrollplan och kring vilka kontrollpunkter som ska vara med, är det lämpligt att anlita yrkeskunnig hjälp.

Större projekt

För större och mer komplicerade byggnationer lämnas kontrollplanen in före det tekniska samrådet. Vid dessa byggnationer krävs det att du har en kontrollansvarig. Den som är kontrollansvarig i ärendet hjälper dig att upprätta kontrollplanen.

Kontrollansvarig

Dokumenterar och intygar

Kontrollplanen fylls sedan i under byggnationen. I kontrollplanen dokumenterar och intygar du att allt går rätt till. Det är till exempel krav på:

  • byggnadens konstruktion
  • brandskydd
  • tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
  • energihushållning som ska uppfyllas.

Du måste lämna in en ifylld och undertecknad kontrollplan för att få ditt slutbesked.

Mall för kontrollplan

Nedan finns en tom kontrollplan som kan användas som grund för att bygga upp kontrollpunkterna för ert projekt.

Tom kontrollplan Pdf, 161 kB.

Nedan finns exempel på kontrollplaner som är till för mindre byggprojekt:

Sidan uppdaterad: 2024-03-31