Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Kontrollansvarig

Den kontrollansvarige hjälper byggherren att upprätta en kontrollplan för bygget. Kontrollansvarig ser till att kontrollplanen samt att gällande regler och föreskrifter följs och att nödvändiga kontroller utförs under byggtiden.

Den kontrollansvarige måste ha rätt kunskap och erfarenhet för uppgiften och ska styrka detta med en certifiering. Kontrollansvarig ska också ha en självständig ställning till den som utför åtgärderna som kontrolleras.

När behöver jag en kontrollansvarig?

Om du gör en ny- eller tillbyggnad större än 50 kvadratmeter krävs som regel en kontrollansvarig. Det kan också krävas för mindre byggnationer som rör våtrum eller innebär en större förändring i byggnadens bärande konstruktion.

Bygger du ett komplementbostadshus med attefallsreglerna som är en självständig bostad behöver du också en kontrollansvarig.

Vår Byggenhet avgör om du behöver en kontrollansvarig.

Var kan jag hitta en certifierad kontrollansvarig?

Hitta kontrollansvariga på RISE:s webbplats (Research Institutes of Sweden AB)
Hitta kontrollansvariga på Kiwas webbplats (Kiwa Certification AB)

Anmäla kontrollansvarig med vår e-tjänst

När du ansöker om bygglov eller andra åtgärder kan du anmäla kontrollansvarig samtidigt. Om du vill lämna in kontrollansvarig i ett senare skede använder du vår e-tjänst "Lägg till intressent i ditt byggärende"

Lägg till intressent i ditt byggärende

Sidan uppdaterad: 2024-04-02

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.