Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Ritningar och handlingar till bygglov

Vad ska finnas med på en ritning och i vilken skala ska den vara? När du skickar in ritningar och handlingar till oss när du söker bygglov eller gör en anmälan är det viktigt att underlaget är korrekt och fackmannamässigt gjort.

Fackmannamässiga ritningar

Fackmannamässiga ritningar innebär att ritningarna är ritade på vitt olinjerat papper med rena svarta linjer. Alla mått ska vara angivna i millimeter. På ritningen ska en skalstock med angiven skala finnas med.

Du kan göra ritningarna själv eller ta hjälp av, till exempel, en konstruktör.

Tänk på att:

 • Ritningarna ska vara skalenliga och måttsatta.
 • Ritningarna ska vara tydliga och lättlästa.
 • Det du vill göra ska vara tydligt markerat och måttsatt.
 • Om ritningarna inte uppfyller kraven kan handläggningstiden förlängas eftersom du måste skicka in nya ritningar.

Alla ritningar ska ha ett ritningshuvud

Ett ritningshuvud innehåller:

 • fastighetsbeteckning
 • vad ansökan avser (till exempel Nybyggnad av enbostadshus)
 • datum

Exempel på hur ritningar kan se ut

Exempelritning nybyggnad Pdf, 922 kB.

Exempelritning tillbyggnad Pdf, 1020 kB.

Så här vill vi ha in handlingarna

 • Samtliga handlingar ska bifogas i pdf-format med undantag för fotografier som kan vara i jpeg
 • Varje handling skannas till separata filer (ansökan för sig, fasadritning väst för sig, fasadritning ost för sig och så vidare)
 • Vi tar inte emot handlingarna i så kallade multifiler där alla handlingar är skannade till en enda fil
 • Alla papper som tillhör samma handling skannas tillsammans till en fil
 • Alla papper ska skannas på rätt håll (stående eller liggande beroende på utförande)

Gör rätt från början så går handläggningen snabbare

Gör du rätt från början kommer din ansökan att handläggas snabbare. Om inte kommer du att få en kompletteringsbegäran där vi ber dig komma in med rätt handlingar på rätt sätt.

Hur beställer jag gamla ritningar?

Kanske finns det gamla handlingar i vårt arkiv. Skicka e-post och berätta vilka ritningar du vill ha och vilken fastighetsbeteckning det gäller. Skicka din förfrågan via Kontakta kommunen.

Kontakta kommunen

Kartunderlag?

Nybyggnadskarta

Inom detaljplan kan du behöva en nybyggnadskarta om du ska bygga något på marken. Ibland kan du behöva det även i andra fall, men då kommer din handläggare att be om det i efterhand.

Nybyggnadskarta och situationsplan

Du beställer en nybyggnadskarta genom kommunens e-tjänst.

Beställ nybyggnadskarta

Situationsplan

En situationsplan är en karta du behöver för byggnation utanför detaljplanelagt område. I kartan ska du visa var du vill placera byggnaden. Du beställer din situationsplan via kommunens e-tjänst.

Beställ en situationsplan

Vilka handlingar behöver jag skicka in för min åtgärd?

När du ansöker om bygglov eller gör en anmälan är det viktigt att du lämnar rätt handlingar tillsammans med din ansökan eller anmälan. Vilka handlingar du ska bifoga, beror på vad du tänker bygga.

Under sidan Behöver jag bygglov? finns information om olika åtgärder och vilka handlingar vi vill att du skickar in till oss i din ansökan eller anmälan. Om din åtgärd inte finns med i listan får du gärna kontakta oss, vår Byggenhet.

Behöver jag bygglov?

Sidan uppdaterad: 2024-06-19