Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Vatten och avlopp

Funderar du på att installera eller väsentlig ändra en anläggning för vatten eller avlopp i en byggnad behöver du göra en anmälan till vår Byggenhet. Du behöver också andra tillstånd.

Andra tillstånd

Strandskydd

Ligger fastigheten inom strandskyddat område kan du behöva en strandskyddsdispens.

Strandskydd

Eget avlopp

Du behöver inget bygglov för en egen avloppsanläggning. Du måste dock söka tillstånd hos vår Miljöenhet.

Eget avlopp

Kommunalt avlopp

Är du inte ansluten till kommunalt vatten och avlopp och vill eller behöver det skickar du en ansökan till vår Teknikenhet.

Ansöka om kommunalt vatten och avlopp

1. Ansökan med kontaktuppgifter och information om vad du ska göra

Ansökan om bygglov och andra åtgärder

2. Kontrollplan VA

Kontrollplan

3. Kontrollansvarig

En kontrollansvarig behövs bara vid större projekt.

Kontrollansvarig

Du kan anmäla en kontrollansvarig samtidigt som du anmäler ditt ärende. Behöver du lägga till en kontrollansvarig efter att du lämnat in din bygglovsansökan, så kan du göra det i e-tjänsten "Lägg till intressent i ditt byggärende".

Lägg till intressent i ditt byggärende
Hitta kontrollansvariga på Kiwas hemsida (Kiwa Certification AB)
Hitta kontrollansvariga på RISE:s webbplats (Research Institutes of Sweden AB)

4. Planritning - skala 1:100

5. Karta - skala 1:500

Ska inkoppling ske till kommunalt vatten och avlopp kan du beställa en karta som visar befintlig VA. E-posta din beställning till katarina.hurtig@stenungsund.se

Sidan uppdaterad: 2024-04-02