Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Staket, mur och plank

För att sätta upp staket, mur eller plank kan du behöva bygglov. Det beror på var du bor och hur du tänkt utforma staketet, muren eller planket.

Inom detaljplanerat eller stadsplanerat område och inom sammanhållen bebyggelse

Murar

Du behöver bygglov för murar som är högre än 0,5 meter.

Staket och plank

Ska du bygga ett staket eller plank som är högre än 1 meter och har mindre genomsiktlighet än 50 % krävs det bygglov. Ibland kan du behöva bygglov även om det är 50 % genomsiktlighet, om konstruktionen ger ett tätt intryck från olika vinklar.

För massiva, helt genomskinliga konstruktioner som är högre än 1 meter, till exempel bullerskärm av glas, kan det krävas bygglov.

Ska du ha ett staket eller ett plank i anslutning till en väg eller gata måste du tänka på att inte försämra sikten för de som kör på vägen.

Utanför detaljplanerat område

Utanför detaljplanerat område får du bygga en mur eller ett plank utan bygglov, om de uppförs i omedelbar närhet till befintligt en- eller tvåbostadshus (inom din tomt) och inte närmare tomtgräns än 4,5 meter (du får bygga närmare gränsen om din granne medger det). I de fallen kan du själv välja höjd och utseende på muren.

Ska du ha ett staket eller ett plank i anslutning till en väg eller gata måste du tänka på att inte försämra sikten för de som kör på vägen.

Information om vad sammanhållen bebyggelse innebär hittar du på Boverkets webbplats.

Sammanhållen bebyggelse - Boverket Länk till annan webbplats.

Om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse behöver du oftast inte bygglov för plank i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus, om åtgärden inte ligger närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Murar och plank kring en uteplats

Du får bygga en uteplats med mur eller plank runt omkring utan bygglov, om det sker under vissa förutsättningar.

Du får utan bygglov bygga en skyddad uteplats om:

 • du bygger den inom 3,6 meter från bostadshuset,
 • du bygger den länge bort än 4,5 meter från tomtgränsen,
 • muren eller planket är max 1,8 meter högt.

Altan och uteplats

1. Ansökan med kontaktuppgifter och information om vad du ska göra

Ansökan om bygglov och andra åtgärder

2. Ritningar

 • Fasadritning - skala 1:50 eller 1:100
  Ange väderstreck, huvudmått, material och utförande.
 • Sektionsritning - skala 1:50 eller 1:20
  Ange höjd (om höjden varierar kan du istället sätta ut flera mått på fasadritningen).
  Om du bygger en ny större mur ska du också ange plushöjd för mark och murkrön.

3. Kontrollplan

Ange vilka kontroller som ska göras för att uppfylla kraven i Boverkets byggregler.

4. Kartmaterial

Nybyggnadskarta (endast inom detaljplan)

Rita in muren eller planket. Måttsätt med huvudmått och med minst två olika mått från fastighetsgränsen till mur eller plank. Måtten ska vara vinkelräta från fastighetsgränsen. Nybyggnadskartan ska vara max två år gammal.

Nybyggnadskarta och situationsplan

Beskrivning av måttsättning på nybyggnadskartan Pdf, 13 kB.

Du beställer din nybyggnadskarta genom kommunens e-tjänst

Beställ nybyggnadskarta

Situationsplan (endast utanför detaljplan) - skala 1:500

Rita in muren eller planket. Måttsätt med huvudmått och med minst två olika mått från fastighetsgränsen till mur eller plank. Måtten ska vara vinkelräta från fastighetsgränsen.

Nybyggnadskarta och situationsplan

Du beställer din situationsplan genom kommunens e-tjänst

Beställ situationsplan

Sidan uppdaterad: 2024-06-19