Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Pergola och skärmtak

En pergola är bygglovsfri så läng den inte skyddar mot yttre klimat. Pergola är ett växtstöd som ofta kombineras med en spaljé. Skärmtak på en- och tvåbostadshus kan vara bygglovsbefriat om det följer vissa krav.

Pergola

En pergola är en gles konstruktion som bärs upp av ben i hörnen.

Pergolan används till exempel som växtstöd, där växternas bladverk efter en tid bildar ett skydd. Om du förser din pergola med någon form av tak, såsom markis, segelduk eller plasttak, kan du behöva söka bygglov om taket är av permanent karaktär. Om pergolan är förankrad i en byggnad kan du behöva bygglov om åtgärden ses som en väsentlig yttre ändring av byggnaden.

Bygglovsbefriat skärmtak

Det krävs vanligtvis bygglov för skärmtak eftersom det är en tillbyggnad, men det finns vissa undantag. Undantagen gäller en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader om man uppfyller nedanstående kriterier:

  • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
  • skärmtaket får högst vara 15,0 m2
  • det ska anordnas över skyddad uteplats, altan, balkong eller entré
  • skärmtaket ska placeras minst 4,5 meter från gräns
  • att skärmtaket inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området

Ett skärmtak kan alltså även byggas till ett uthus, garage och andra små byggnader så länge det placeras på bostadshusets tomt. Det innebär att ett skärmtak även kan byggas på ett attefallshus eller på en friggebod. Detta under förutsättning att det byggs över en skyddad uteplats eller över en altan, balkong eller entré. Om flera bygglovsbefriade skärmtak byggs på tomten får den sammanlagda arean inte överskrida 15,0 m².

Bygglovsbefriade skärmtak får uppföras både inom och utanför detaljplanelagt område. Det krävs ingen anmälan för att påbörja åtgärden och det krävs inte heller något start- eller slutbesked.

Här kan du se om du bor i ett detaljplanelagt område:

Gällande detaljplaner - Kartportalen

Om du ska bygga en pergola eller ett skärmtak som kräver bygglov så kontakta gärna Byggenheten så berättar vi vilka handlingar du behöver för just ditt projekt. Kontakta oss via Kontaktcenter.

Sidan uppdaterad: 2024-04-03