Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Friggebod

Du behöver varken söka bygglov eller göra en anmälan för att bygga en friggebod vid en- och tvåbostadshus. Däremot måste friggeboden uppfylla alla lagkrav.

Regler för friggebod

  • En friggebod får vara max 15 kvadratmeter. Ytan får vara fördelad på en eller flera byggnader.
  • De får ha en taknockshöjd på högst 3 meter.
  • Den måste ligga i omedelbar närhet till bostadshuset, men du får inte bygga ihop den med huset.
  • Du får inte bygga en friggebod på en tomt där det inte finns något bostadshus.
    Om det är närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du skriftligt godkännande av grannarna.
  • Om du ska bygga närmare allmän platsmark än 4,5 meter från tomtgränsen behöver du alltid bygglov.
  • Friggeboden får strida mot bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser.
    Du kan behöva andra tillstånd, till exempel strandskyddsdispens. Det måste du ta reda på innan du börjar bygga.

Om friggebodar hos Boverket Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-03-31