Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Attefallshus

Du får bygga en eller flera byggnader på totalt 30 kvadratmeter i byggnadsarea utan bygglov. Du måste däremot göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked innan du kan påbörja åtgärden. Byggnaden ska ligga i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus.

Komplementbyggnad och komplementbostadshus, vad är skillnaden?

Komplementbyggnad

Du kan använda en komplementbyggnad som garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu eller liknande.

Komplementbostadshus

Du kan använda attefallshuset som ett hus att bo i permanent eller som fritidsbostad. Då kallas det komplementbostadshus (se egen rubrik nedan).

Mer information om attefallshus finns på Boverket Länk till annan webbplats.

Regler för attefallshus

Anmälan

Du ska lämna in en anmälan på din byggnad. Sedan måste du få ett skriftligt startbesked innan du börjar bygga. Anmälan ska innehålla alla handlingar vi behöver. Det är till exempel ritningar, kontrollplan och situationsplan. När du har byggt färdigt måste du ansöka om slutbesked. Du får inte använda din byggnad eller börja flytta in möbler innan du har fått ett skriftligt slutbesked.

I många fall finns det krav på utstakning och lägeskontroll. Det står i så fall i startbeskedet.

Får strida mot detaljplan

Du får placera ett attefallshus på prickad mark (mark som inte får bebyggas). Du får också bygga ett attefallshus även om du redan har byggt så många kvadratmeter som detaljplanen tillåter.

Ligger ditt hus inom ett bevarandeområde behöver du alltid bygglov. Det är till exempel på
Kyrkberget eller på Stenungsön.

Placering

  • Minst 4,5 meter från tomtgräns (annars behöver du skriftligt tillstånd från grannarna).
  • Minst 30 meter från järnväg (om inte den som förvaltar järnvägen godkänner annat).
  • Minst 4,5 meter från allmän plats (annars behöver du bygglov).
  • Minst 4,5 meter från gräns mot gata och väg (gäller alltid).

Storlek

  • Max 30 kvadratmeter i byggnadsarea (kan fördelas på en eller flera byggnader).
  • Max fyra meter i nockhöjd (det vill säga till högsta nivån på taket).

Strandskydd

Om du bor inom strandskyddat område behöver du söka dispens.

Strandskydd

Inreda som självständig byggnad

Om Attefallshuset inreds för att fungera som en självständig byggnad, det vill säga ha möjligheter till matlagning samt toalett, så behöver du göra en ansökan om VA-anslutning.
För information om avgiften kan du kontakta abonnentingenjören på Teknikenheten.

Komplementbostadshus

Ett attefallshus som ska användas som bostad är som en vanlig villa, men i mindre format. Vi behöver därför liknande handlingar som vid ett bygglov. Då kan vi säkerställa att alla tekniska krav uppfylls. Det är till exempel krav på utformning, planlösning, tillgänglighet, rumshöjd, dagsljus, brandskydd och energikrav.

Du behöver anlita en certifierad kontrollansvarig. En kontrollansvarig hjälper dig att ta fram en kontrollplan. Personen gör besök under byggtiden för att se att alla kontroller blir gjorda.

Hitta kontrollansvariga på Kiwas hemsida (Kiwa Certification AB) Länk till annan webbplats.

Hitta kontrollansvariga på RISE:s webbplats (Research Institutes of Sweden AB) Länk till annan webbplats.

1. Anmälan med kontaktuppgifter och information om vad du ska göra

Ansökan om bygglov och andra åtgärder

2. Situationsplan (karta) - skala 1:500

Situationsplanen ska visa din fastighet och de fastigheter som ligger runt omkring. Alla befintliga byggnader måste finnas med och visas i rätt läge och utformning. Rita in komplementbyggnad eller tillbyggnad. Redovisa mått till fastighetsgränsen och till övriga byggnader på tomten.

Nybyggnadskarta och situationsplan

Du beställer din situationsplan genom kommunens e-tjänst

Beställ situationsplan

3. Plan-, fasad- och sektionsritningar - skala 1:100

Eventuellt behöver du också skicka in en ritning för markplanering. Detta beror på hur marknivåerna ser ut på fastigheten. Kontakta oss om du känner dig osäker.

4. Konstruktionsritningar - skala 1:100

Eventuellt behöver du också skicka in konstruktionsritningar. För till exempel ett växthus behövs det sällan. Kontakta oss om du känner dig osäker.

5. Skriftligt godkännande från grannar

Ett skriftligt godkännande på separat situationsplan om avståndet är mindre än 4,5 meter från tomtgränsen.

6. Kontrollplan

Kontrollplan

7. Anmäla kontrollansvarig

Behövs bara om det handlar om ett komplementbostadshus. Du kan göra det samtidigt som du anmäler ditt ärende eller senare i e-tjänsten "Lägg till intressent i ditt byggärende".

Lägg till intressent i ditt byggärende

Sidan uppdaterad: 2024-06-19

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.