Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Ändring av marknivå, sprängning och marklov

När du vill förändra marknivån kan du behöva söka marklov.

Ändra marknivå inom detaljplan

Ligger din fastighet inom detaljplanerat område behöver du marklov om du ska höja eller sänka marken med mer än 0,5 meter.

Gällande detaljplaner - Kartportalen

Ändra marknivå utanför detaljplan

Ligger din fastighet utanför detaljplanerat område behöver du inget marklov för att förändra marknivån. Du kan få ett frivilligt marklov om du önskar.

Om du tar fyllnadsmassor från ett annat område än tomten eller om det är en större markuppfyllnad ska du kontakta en miljöhandläggare på Miljöenheten.

Spränga

Ska du spränga inom detaljplanerat område och markens höjdläge ändras med mer än 0,5 meter behöver du söka marklov. När du ska spränga behöver du tillstånd från Polisen.

Tillstånd från Polisen till sprängning och stenspräckning Länk till annan webbplats.

1. Ansökan med kontaktuppgifter och information om vad du ska göra

Ansökan om bygglov och andra åtgärder

2. Sektion/elevation - skala 1:100

Sektionsritningen ska visa hur marknivån förändras över fastigheten. Redovisa både befintlig och blivande marknivå.

3. Nybyggnadskarta - skala 1:500

Nybyggnadskarta och situationsplan

Du beställer din nybyggnadskarta genom kommunens e-tjänst

Beställ nybyggnadskarta

4. Kontrollplan

Kontrollplan

Sidan uppdaterad: 2024-06-19