Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Behöver jag bygglov?

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga nytt, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov. Hur du ska göra beror på var du bor och vad du vill bygga eller förändra. Under varje åtgärd kan du också se vilka handlingar vi vill ha in i din ansökan eller anmälan.

Här kan du ta reda på om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan för det du vill göra. Du får också veta när du kan bygga utan tillstånd. Under varje åtgärd finns också information om vilka handlingar du behöver skicka in i din ansökan eller anmälan till oss.

Olika regler gäller för olika områden när du vill bygga eller förändra. Bor du inom ett område med detaljplan behöver du följa reglerna i den.

Inom detaljplan

För tätbebyggda områden finns det ofta en detaljplan. I en detaljplan finns kommunens bestämmelser om hur området ska bebyggas. Det kan handla om var du får bygga, hur stort du får bygga och hur byggnaden får se ut. Detaljplanen bestämmer också vad som får byggas på en viss plats och vilka platser som inte får bebyggas.

Utanför detaljplan

I områden där det inte finns en detaljplan prövar vi ansökningar utifrån plan- och bygglagen, kommunens översiktsplan och områdets förutsättningar.

Utanför detaljplan finns fler åtgärder som är befriade från bygglov än inom detaljplan.

Sammanhållen bebyggelse

Om fastigheten ligger utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse finns också särskilda bestämmelser.

Sammanhållen bebyggelse är i Plan- och bygglagen, PBL, definierad som bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Boverket skriver att en bebyggelse är en "sammanhållen bebyggelse" om bebyggelsen består av minst tre byggnader som är placerade på minst två tomter och tomterna gränsar till varandra, eller skiljs åt av en väg, gata eller parkmark.

Inom sammanhållen bebyggelse finns kravet på bygglov precis som inom detaljplan, men inga fastställda regler om utformning och placering. I stället prövar vi lämpligheten utifrån reglerna i plan- och bygglagen.

Områdesbestämmelser

I Stenungsund finns också ett område vid Smundstorp som har särskilda områdesbestämmelser som avgör hur byggnaderna får se ut.

Guide - behöver du bygglov?

Din guide till bygglov! Här hittar du information om de vanligaste projekten, om de kräver bygglov eller en anmälan. Du får också information om vilka handlingar du behöver i din ansökan och vad du behöver göra innan byggstart. Om just ditt projekt skulle saknas i listan du välkommen att kontakta oss.

Välkommen på vår rådgivning

 

Sommartider på bygglov under vecka 26-33 (24 juni – 18 augusti)

 

Telefon

Nu går vi in i semestertider och vi har färre medarbetare på plats. Våra telefoner kommer att vara öppna men då det är få handläggare på plats, kan kötiden vara längre än vanligt.

Om handläggare är ute på exempelvis platsbesök eller sitter i möte, kommer telefonen att vara avstängd. Du är då välkommen att ringa tillbaka vid ett senare tillfälle eller e-posta din bygglovsfråga till kommun@stenungsund.se

 

Drop-in

Vår drop-in för rådgivning på måndagar gör ett uppehåll under dessa veckor. Du är välkommen tillbaka måndagen den 19 augusti till kommunhuset mellan kl 15-17 för 15 minuters rådgivning med en handläggare.

 

Har du ett pågående ärende?

Har du ett pågående ärende redan kan du skicka e-post direkt till din handläggare.

Vår policy är att vi ska kontakta dig inom ett par dagar. I semestertider kan det bli något längre svarstid men vi kommer att göra så gott vi kan för att du ska få ett snabbt svar.

Vi önskar dig en fin sommar!

Verksamheten för Bygg Miljö

 

Sidan uppdaterad: 2024-06-18