Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Behöver jag bygglov?

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga nytt, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov. Hur du ska göra beror på var du bor och vad du vill bygga eller förändra. Under varje åtgärd kan du också se vilka handlingar vi vill ha in i din ansökan eller anmälan.

Här kan du ta reda på om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan för det du vill göra. Du får också veta när du kan bygga utan tillstånd. Under varje åtgärd finns också information om vilka handlingar du behöver skicka in i din ansökan eller anmälan till oss.

Olika regler gäller för olika områden när du vill bygga eller förändra. Bor du inom ett område med detaljplan behöver du följa reglerna i den.

Inom detaljplan

För tätbebyggda områden finns det ofta en detaljplan. I en detaljplan finns kommunens bestämmelser om hur området ska bebyggas. Det kan handla om var du får bygga, hur stort du får bygga och hur byggnaden får se ut. Detaljplanen bestämmer också vad som får byggas på en viss plats och vilka platser som inte får bebyggas.

Utanför detaljplan

I områden där det inte finns en detaljplan prövar vi ansökningar utifrån plan- och bygglagen, kommunens översiktsplan och områdets förutsättningar.

Utanför detaljplan finns fler åtgärder som är befriade från bygglov än inom detaljplan.

Sammanhållen bebyggelse

Om fastigheten ligger utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse finns också särskilda bestämmelser.

Sammanhållen bebyggelse är i Plan- och bygglagen, PBL, definierad som bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Boverket skriver att en bebyggelse är en "sammanhållen bebyggelse" om bebyggelsen består av minst tre byggnader som är placerade på minst två tomter och tomterna gränsar till varandra, eller skiljs åt av en väg, gata eller parkmark.

Inom sammanhållen bebyggelse finns kravet på bygglov precis som inom detaljplan, men inga fastställda regler om utformning och placering. I stället prövar vi lämpligheten utifrån reglerna i plan- och bygglagen.

Områdesbestämmelser

I Stenungsund finns också ett område vid Smundstorp som har särskilda områdesbestämmelser som avgör hur byggnaderna får se ut.

Guide - behöver du bygglov?

Din guide till bygglov! Här hittar du information om de vanligaste projekten, om de kräver bygglov eller en anmälan. Du får också information om vilka handlingar du behöver i din ansökan och vad du behöver göra innan byggstart. Om just ditt projekt skulle saknas i listan du välkommen att kontakta oss.

Välkommen på vår rådgivning

Här kan du som inte har ett pågående ärende hos oss ställa kortare frågor och funderingar till en bygglovshandläggare.

Varje besök är maximalt 15 minuter.

 

När och var?

På helgfria måndagar mellan klockan 15 och 17 så är du välkommen på vårt drop-in.

Vi finns på våning 2 i kommunhuset på Strandvägen 15, i Stenungsund. Ta till vänster när du kommer upp för trappan.

 

Har du ett pågående ärende?

Om du har ett pågående ärende hos oss kontaktar du din handläggare vid eventuella funderingar.


Sidan uppdaterad: 2024-04-04

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.