Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Tomter och mark

Stenungsunds kommun äger mark och är därför också fastighetsägare. Vi ansvarar för vårt markinnehav och agerar fastighetsägare i frågor som berör vår mark. Vi har ingen tomtkö.

Kommunala tomter

Du inte kan stå i kö för att köpa en tomt av oss, vi har ingen tomtkö. Alla småhustomter säljs av mäklare till marknadsmässigt pris. Håll gärna utkik efter lediga tomter på exempelvis webbplatsen Hemnet.

Arrendera eller använda kommunal mark?

Om du vill arrendera eller på annat sätt använda vår mark, ansöker du om det via en digital tjänst.

Läs mer på sidan om arrende

Hur används kommunens mark?

Till största delen är vår mark utlagd som gata, parker och andra allmänna platser där det finns detaljplan. En del av marken är inte detaljplanerad, den kallas kommunens markreserv. Den marken ska på kort och lång sikt användas till bland annat bostäder, näringsliv, handel, utbildning och service.

Vad är en allmän plats?

En allmän plats är ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov, vi reglerar sådana områden i en detaljplan.

En allmän plats får inte mer än tillfälligtvis upplåtas för en enskild verksamhet och får till skillnad från kvartersmark inte stängas av för allmänheten. En allmän plats kan till exempel vara en gata, ett torg eller en park.

För att få använda allmän eller offentlig plats som förvaltas av oss för annat än vad den är avsedd för, till exempel en demonstration, marknad eller försäljning, måste du ansöka om det hos oss samt ansöka om tillstånd hos Polisen.

Tillstånd och regler kring torg och allmänna platser

Sidan uppdaterad: 2024-03-31

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.