Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Tillgänglighet, enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder handlar om att åtgärda brister i tillgängligheten på allmänna platser och i publika lokaler. Det är delar av lokaler dit allmän­heten har tillträde, till exempel receptioner, butiker, restauranger och teatrar samt platser som gator, vägar, torg och parker.

Vad är ett enkelt avhjälpt hinder?

I publika lokaler kan ett enkelt avhjälpt hinder handla om:

 • Trappsteg eller mindre nivåskillnader
 • Tunga dörrar
 • Felaktigt placerade eller felaktigt utformade dörröppnare
 • Kontrastmarkeringar i trappor
 • Dålig belysning
 • Ledstänger som saknas

Enkelt avhjälpta hinder på allmänna platser kan vara:

 • Ojämn markbeläggning
 • Kontrastmarkeringar
 • Mindre nivåskillnader
 • Svårforcerade trottoarkanter
 • Övergångsställen
 • Bristande belysning
 • Räcken
 • Biluppställningsplatser för handikappfordon
 • Brister i lekplatsers utformning och utrustning

Har du upptäckt ett hinder?

Har du upptäckt ett hinder i tillgängligheten på en allmän plats eller publik lokal som är enkelt att åtgärda? Då kan du göra en anmälan om enkelt avhjälpta hinder.

Kontakta kommunen

För att ett hinder ska få klassas som "enkelt avhjälpt" måste vi i vår bedömning ta hänsyn till vilken nytta åtgärden har samt rimligheten och förutsättningarna för att kunna ta bort hindret.

Alla byggnader och platser är unika och ser olika ut. Något som är enkelt att åtgärda på ett ställe behöver inte vara det på ett annat. Ibland kan det vara en tolkningsfråga om ett hinder är enkelt avhjälpt.

Om vi bedömer att det är ett enkelt avhjälpt hinder beslutar vi att fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren ska åtgärda hindret.

Sidan uppdaterad: 2024-04-25

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.