Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Arrende

Arrende är en upplåtelse av mark mot betalning. Både privatpersoner och företag kan arrendera mark av oss för till exempel jakt, parkering, jordbruk eller mobilmaster. För den arrenderade marken betalar du en avgift, en så kallad arrendeavgift.

Arrendetyper

De vanligaste typerna av arrenden är:

  • Jordbruksarrende, för exempelvis bete eller odling
  • Lägenhetsarrende, för exempelvis parkering eller boulebana
  • Anläggningsarrende, för exempelvis mobilmast och teknikbod.

Arrenden regleras i jordabalken kap 8–11.

Arrendera eller använda kommunal mark?

Om du vill arrendera eller på annat sätt använda vår (kommunens) mark, ansöker du om det via vår digitala tjänst.

Förfrågan om att nyttja mark

I ansökan behöver du bland annat ange vilken fastighet du vill arrendera, under hur lång tid och vad du vill använda marken till.

Just nu har vi lång väntetid för att teckna arrendeavtal.

Allmän platsmark?

Är marken du vill använda så kallad allmän platsmark, använder du en annan digital tjänst.

Ansökan om nyttjande av kommunal allmän plats

Vad är en nyttjanderätt?

En nyttjanderätt är när en person, ett företag eller en kommun har rätt att på ett visst bestämt sätt använda någons fastighet, till exempel genom att nyttja en bostad eller ett område av fastigheten.

Exempel på nyttjanderätt är arrende och servitut.

Information om servitut hittar du på sidan Lantmäteri och fastigheter

Sidan uppdaterad: 2024-03-31

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.