Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Adresser och lägenhetsnummer

Vi registrerar adresser och lägenhetsnummer och tar också fram gatunamn för nya gator. Det är inte bara bostäder som har adresser, utan även andra platser där människor vistas som är viktiga att hitta till.

Beställ adressnummer

Vi fastställer nya adressnummer till entréer och huvudingångar.

Beställ adressnummer

Efter vi fastställt nya adresser skickar vi dem veckovis till Skatteverket och löpande till PostNord. PostNord är ansvariga för att registrera postnummer och postort till de nya adresserna.

När gamla områden byggs ut och förtätas kan det ibland vara svårt att hitta lediga adressnummer till nya fastigheter. Då använder vi ett bokstavstillägg till adressnumret, till exempel Strandvägen 15A eller 15B.

När en adress visar fel plats

Ibland visas en adress på fel plats när du till exempel använder en GPS-mottagare eller en söktjänst på internet som till exempel Google Maps, Hitta eller Eniro. Vi ansvarar inte för dessa register, vänd dig istället med en felanmälan till respektive tjänst.

Vi är ansvariga för att registrera adresser och gör det i Sveriges officiella adressregister direkt mot Lantmäteriet. Adresserna kan du se i vår kartportal.

Registrerade adresser i kartportalen Länk till annan webbplats.

Adressändring

Om du flyttar ska du alltid göra en flyttanmälan till Skatteverket.

Flyttanmälan (adressändring) Länk till annan webbplats.

Om du ska flytta till en lägenhet måste ett registrerat lägenhetsnummer finnas. Om det inte finns behöver du vända dig till fastighetsägaren, som i sin tur kontaktar oss för att rapportera in lägenhetsnumret. När vi får informationen från fastighetsägaren registrerar vi lägenhetsnumret.

Om adressen till din bostad ändras av oss och du bor kvar i huset behöver du inte göra en adressändring. Folkbokföringen kommer då per automatik ändras till den nya adressen.

Flytta en postlåda

Om du vill flytta en postlåda eller sätta upp en ny behöver du stämma av placeringen med PostNord. Kontakta PostNords kundservice för att komma i kontakt med det lokala utdelningskontoret.

PostNords information om postlådor vid villor och radhus Länk till annan webbplats.

Lägenhetsnummer

Lägenhetsnummer är en fyrsiffrig kod som beskriver var i byggnaden en lägenhet finns. Lägenhetsnumret beskriver både på vilken våning lägenheten finns och placeringen inom våningsplanet.

Det är endast när det finns flera lägenheter som delar trappuppgång eller loftgång som lägenhetsnumrering ska användas. Affärslokaler numreras inte med lägenhetsnummer.

När en lägenhet har en egen entré som inte delas med andra ska istället en vanlig adress registreras.

Information om lägenhetsnummer på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Om lägenhetsregistret på Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats.

Här beställer du som fastighetsägare lägenhetsnummer

Om det finns fler än en bostadslägenhet som delar samma entré registreras ett lägenhetsnummer för varje lägenhet. Lägenhetsnumret anger var i byggnaden bostaden finns.

Vi registrerar lägenhetsnummer, men fastighetsägaren ansvarar för att rapportera in riktiga uppgifter till oss, enligt lägenhetsregistrets standard.

Du behöver fylla i och skicka in uppgifterna till oss senast en månad innan adressen ska att börja användas. Skicka en rapport per adress.

Beställ lägenhetsnummer

Vi fastställer sedan lägenhetsnumren och underrättar dig som fastighetsägare om beslut.

Om gatunamn i Stenungsund

På sidan Namnsättning av gator kan du läsa om gatunamn i Stenungsund och historiken bakom några av våra gatunamn i kommunen.

Namnsättning av gator

Sidan uppdaterad: 2024-04-01

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.