Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Störande lukter

Störande lukter kan komma från fastigheten du bor i eller från verksamheter i närheten. Det kan handla om till exempel matos, röklukt, lukt från avfall eller från industrierna. Om det ofta är störande lukt under längre perioder ska du i första hand vända dig till den som orsakar störningen.

Lukt från fastigheten du bor i

Lukter som kommer från den egna fastigheten, som till exempel matos från grannar, lukt från avfall, avloppslukt och tobaksrök, beror oftast på problem i ventilationssystemet. Det kan bero på stängda friskluftventiler, otäta ventilationskanaler eller felinstallation av fläktar. En annan vanlig orsak till lukt i bostaden kan bero på sprickor och hål i väggar, tak och golv.

Bor du i lägenhet ska din fastighetsägare ska regelbundet göra en obligatorisk ventilationskontroll för att se till att ventilationen fungerar. Fastighetsägaren ansvarar för att utreda klagomål på lukt i bostaden. Om du är bostadsrättsinnehavare kan du själv vara ansvarig för att åtgärda problem med lukt som beror på otätheter och sprickor.

Temperatur, ventilation och drag

Om du störs av röklukt

Bor du i flerfamiljshus ska du visa hänsyn mot andra boende om du röker. Viss rökning får man som boende stå ut med. Att rök kommer in i bostaden via öppna dörrar och fönster, till exempel när man röker på balkong, är inte en störning av sådan allvarlig grad. Endast om störningen är så omfattande att den påverkar bruket av bostaden anses störningen vara oacceptabel.

Lukt utanför bostaden

Lukt från till exempel grillning och vedeldning kan upplevas som störande. Fastighetsägaren som erbjuder möjlighet till grillning eller verksamheten som orsakar luktstörningen ansvarar för att utreda och åtgärda störningen så att luktstörning i bostaden inte förekommer.

Elda utomhus och inomhus

Gödsel och lantbruk

På våren och sommaren är det normalt att det luktar gödsel titt som tätt eftersom det sprids gödsel på åkrarna. Det är oftast inget som klassas som en olägenhet för människors hälsa eftersom det oftast handlar om tillfälliga störningar. Tillfälliga störningar som inte innebär någon fara för hälsan eller miljön kan man behöva acceptera, även om man tycker att det är otrevligt.

Vad kan jag själv göra?

Om du har problem med lukt i bostaden kan du göra följande:

  • Ha friskluftsventiler och frånluftsdon öppna och rengjorda för att få en optimal ventilation. Undvik att öppna köksfönster när du lagar mat eftersom matoset sprider sig till resten av bostaden eller till dina grannar. Öppna istället köksdörren och ett fönster i ett annat rum.
  • Felanmäl problemet till din fastighetsägare om åtgärderna ovan inte hjälper. Om lukten kommer från en verksamhet kontakta verksamheten.
  • Om du inte får hjälp från fastighetsägaren eller verksamheten kan du kontakta oss och vår miljöenhet. Klagomål på röklukt från grannar som röker på balkongen eller på lukt i utrymmen som du inte bor i, exempelvis källare och förråd hanterar vi inte.
  • Du kan även kontrollera om en godkänd obligatorisk ventilationskontroll är utförd i fastigheten, ett sådant certifikat ska sitta i trapphuset. Hittar du inget certifikat i trapphuset så kan du vända dig till oss som granskar dessa.

Lukter från industrierna

Den absolut vanligaste anledningen till att oroliga människor ringer till industrin är att de känner en konstig lukt och undrar om det är farligt. Som tur är är svaret nästan alltid nej. Luktstötar kan nå långt, men egentligen är det bara två lukter du behöver se upp för: Ammoniak och klor.

Gasdetektorer

Ute på industrierna finns gasdetektorer. De fungerar som konstgjorda näsor och ger direkt larm om någon farlig gas läcker ut. Det finns speciella detektorer för både klor, ammoniak och kolväten (till exempel gasol, nafta, eten, etenoxid).

Ammoniak

Ammoniak är en tung gas med stickande lukt som hanteras i små mängder av flera industrier. Den förvaras då i helt slutna system och används till att kyla ner olika ämnen. I större mängder är det bara Akzo Nobel som hanterar ammoniak.

Ammoniak är frätande och är speciellt irriterande för näsans slemhinnor. Lukten är så stark och obehaglig att du alltid känner den långt innan den uppnår farliga nivåer. Vid akut fara hörs VMA-larmet över hela Stenungsund.

VIktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Klor

Klor är en tung gulgrön gas som är starkt giftig. I Stenungsund är det bara INOVYN som hanterar klor för att framställa PVC-plast.

Klor luktar simbassäng och i hushållet används ämnet också i vissa rengöringsmedel, som till exempel Klorin. Lukten går inte att ta miste på.

Klor är starkt giftigt och angriper både slemhinnor och andningsorgan. Du känner lukten långt innan den uppnår farliga nivåer. Vid akut fara hörs VMA-larmet över hela Stenungsund.

VIktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Övriga lukter från industrin

Det finns en rad andra ämnen som inte är speciellt farliga, men som ändå kan lukta illa:

  • Merkaptan: Borealis och Primagaz hanterar den mycket brandfarliga gasen gasol. Eftersom gasen i sig inte luktar något tillsätts alltid det små mängder merkaptan. På så sätt känner man direkt av en gasolläcka.
  • Nafta: Inom industrin hanteras en rad olika kolväteföreningar, varav nafta är den vanligaste. Nafta påminner i lukten om olja eller fotogen.
  • Butyraldehyd: Luktar det gammal ost kan det vara butyraldehyden som Perstorp Oxo tillverkar.

Sidan uppdaterad: 2024-03-31